14

Ještě jsme se ani nenadechli po náročném období v souvislosti s Covid19 a stojíme před další nestandardní situací a tou je integrace dětí z Ukrajiny. Stejně jako jsme se snažili vám maximálně pomoci při zvládání nařízení přicházejících z ministerstva během pandemie, jsme připraveni vám být nápomocni i s administrativou v systému spojenou právě s integrací dětí z Ukrajiny.

V souvislosti s dramatickými událostmi předchozích dnů na Ukrajině a příchodem občanů Ukrajiny do ČR MŠMT přistoupilo k rozšíření číselníku RAZD o nový kód zahájení vzdělávání. Na základě této úpravy jsme aktualizovali číselník kódů zahájení vzdělávání do ZŠ v systému Škola OnLine. Od dnešního dne je tedy možné zařazovat do školní matriky tyto děti s kódem "Přijetí uprchlíka z Ukrajiny".

Další položky vyplňujte již obvyklým způsobem s těmito úpravami:

RODC – rodné číslo

U osoby bez přiděleného českého rodného čísla: uveďte kód ve tvaru RRNNDDXXXX, kde RR = poslední dvojčíslí roku narození, NN u mužů = MM (pořadové číslo měsíce), u žen MM+50, DD = den narození, a místo XXXX se dosadí znak „X“+ trojmístné pořadové číslo přidělené jednoznačně školou (např. X001)

Kvalifikátor státního občanství 

Uveďte podle skutečnosti výběrem hodnot z číselníku.

Státní občanství

Uveďte podle skutečnosti výběrem z číselníku států.

Adresa trvalého bydliště

Stát bydliště -  vyplňte stát bydliště v tomto případě "Ukrajina"

Předchozí působiště nově přijatého žáka

Uveďte "Zahraniční škola".

 

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...