05

Na měsíc květen máme pro Vás připraveno několik nových funkcí a úprav, které jsme realizovali na základě Vašich častých podnětů. Změny se týkají především školní matriky pro mateřské školy a přípravu dat pro jejich odevzdání na MŠMT. Zároveň jsme vyslyšeli připomínky našich uživatelů, související se zavedením elektronických omluvenek do systému, a provedli několik úprav, spojených s touto funkcionalitou. 


Pojďme se v tomto článku společně podívat na přehled změn, které na Vás čekají v nejbližších dnech.

Zapojení do pilotního projektu odevzdání školních matrik pro MŠ

Chcete si vyzkoušet, zda jsou Vaše data připravena na odeslání dat ze školní matriky pro MŠMT? První ostrý povinný sběr dat se uskuteční ve školním roce 2025/2026. Již nyní si však s námi můžete otestovat připravenost Vašich dat pro odevzdání na MŠMT.

Bližší informace naleznete v publikovaném článku na tomto odkazu. V článku zároveň uvádíme manuál, jak správně evidovat ve školní matrice údaje o dětech MŠ a ověřit si případné odeslání dat na testovací server MŠMT na formuláři Export dat ze školní matriky pro MŠMT.

Nápověda v systému na formulářích

Nejste si jisti správnou evidencí položky ve školní matrice? Nově pro Vás aktualizujeme nápovědu přímo na formulářích v systému. Zahájili jsme školní matrikou, kde nyní naleznete nové odkazy do uživatelské příručky společně s odkazy na videonávody, které průběžně natáčíme. Tato krátká videa se obvykle váží k nejčastějším dotazům, směřovaným na naši technickou podporu.


 

Úpravy na Elektronických omluvenkách

Přesměrování k odeslání zprávy z Elektronické omluvenky

Byla Vám doručena elektronická omluvenka od zákonného zástupce a rádi byste mu jako reakci napsali zprávu? Na formuláři "Elektronické omluvenky" jsme na detail omluvenky přidali nové tlačítko "Odeslat zprávu", které uživatele přesměruje na formulář "Odeslat zprávu". Jako příjemce je automaticky vybrán odesilatel omluvenky.
Oznámení o doručení Elektronické omluvenky

Jste současně učitelem a třídním učitelem a neorientovali jste se dosud v oznámení o nově doručených elektronických omluvenkách? Orientace v nich bude pro Vás od této chvíle snazší. Upravili jsme zobrazování informací o počtu nezpracovaných omluvenek (v záhlaví aplikace) pro učitele a to tak, že nad popiskem "Omluvenky" jsou až dvě čísla.

První vyjadřuje počet omluvenek ve vazbě na třídu, v níž jste třídním učitelem. Druhé pak zobrazuje informaci o tom, kolik omluvenek máte ve vazbě na třídu, v níž jste evidováni coby zástupci třídního učitele.Zároveň při přihlašování třídního učitele do aplikace se nově zobrazuje upozornění na existenci nezpracované omluvenky, samozřejmě jen v případě, že nějaká existuje. Zohledňují se pouze ty elektronické omluvenky, které přísluší žákovi či studentovi ve třídě, kde je přihlášený učitel třídním učitelem.

 

Upozornění se nezobrazí v případě, že byla zaslána omluvenka žákovi/studentovi ze třídy, kde jsem pouze zástupcem třídního učitele. Současně platí, že nový dialog s upozorněním na elektronické omluvenky se zobrazí  jen tehdy, pokud neexistuje žádná nepřečtená zpráva. Informace o nepřečtených zprávách totiž má větší prioritu.

 

Tlačítko Zpět pro návrat na Elektronické omluvenky z formuláře Žáka/studenta v období

Chyběla Vám možnost návratu na formulář „Elektronické omluvenky“ potom, co jste vyhodnotili absenci žáka/studenta na příslušném formuláři?

Z detailu omluvenky na formuláři "Elektronické omluvenky" je možné tlačítkem "Přechod na docházku" nebo "Omluvit" přejít na vyhodnocení absence žáka/studenta na formuláři "Žáka/Studenta v období".

Na formulář "Žáka/Studenta v období" byla nově zavedena tlačítka "Zpět" a "Zpět na seznam omluvenek", která umožňují jedním kliknutím návrat na formulář s elektronickými omluvenkami.
Konkrétně tlačítko "Zpět" směruje na detail konkrétní elektronické omluvenky (pokud existuje) a tlačítko "Zpět na seznam omluvenek" vrací na formulář "Elektronické omluvenky" v režimu seznamu nezpracovaných omluvenek.


Tisk třídní knihy pro MŠ

Zapisujete do třídní knihy pro MŠ prostřednictvím Školy OnLine? Na základě Vašich častých připomínek k tisku třídní knihy pro MŠ byl rozdělen parametr "Tisknout denní záznamy o vzděl. činnostech a nepřítomné děti" na formuláři „Tisk třídní knihy“ na dva:

 

1.    "Tisknout denní záznamy o vzdělávacích činnostech"

2.    "Tisknout nepřítomné děti"


Evidence uchazečů

Probíhá na Vaší škole vzdělávání v rámci tzv. dvojoborů? Upravili jsme proto tiskové sestavy pro přijímací řízení na střední školy s rozhodnutím o přijetí/nepřijetí s ohledem na dvojobory. Jedná se konkrétně o tyto tiskové výstupy:

 

  • Rozhodnutí o přijetí (SŠ)
  • Rozhodnutí o nepřijetí (SŠ)
  • Rozhodnutí o přijetí - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ)
  • Rozhodnutí o nepřijetí - pro tisk z evidence uchazečů (SŠ)

 

Rozšíření exportu všech údajů o údaje o zákonných zástupcích

V návaznosti na rozšíření evidence v rámci příjímacího řízení o dalšího zákonného zástupce se na formuláři "Evidence uchazečů" v modulu "Přijímací řízení" prostřednictvím tlačítka "Export všech údajů" nově exportují údaje o všech zákonných zástupcích evidovaných u uchazeče.

 

Pokud má uchazeč více zákonných zástupců, pak se exportují do Excelu následující údaje pro každého zákonného zástupce:

Titul před jménem (zkratka položky exportu: Zást. Titul před), Příjmení Zást. Příjmení), Jméno (Zást. Jméno), Titul za jménem (Zást. Titul za), Datum narození (Zást. Datum narození), Okres trvalého bydliště (Zást. Okres), Ulice trvalého bydliště (Zást. Ulice), Číslo popisné trvalého bydliště (Zást. Číslo popisné), Číslo orientační trvalého bydliště (Zást. Číslo orientační), Obec trvalého bydliště (Zást. Obec), Část obce trvalého bydliště (Zást. Část obce), PSČ trvalého bydliště (Zást. PSČ), Stát trvalého bydliště (Zást. Stát), Telefon (Zást. Telefon), Mobilní telefon (Zást. Mobilní telefon), E-mail (Zást. Email), Datová schránka (Zást. Datová schránka), Zástupce pro doručování písemností (Zást. pro doručování písemností)., , , , , , , , , , , , , , , , ,.

 

 

Kompletní přehled všech změn naleznete po nasazení změn na ostré servery na webových stránkách Škola Online na tomto odkazu.

Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...