Vstupy pro 'Lucie Štruncová'

Odborná porota se dnes sešla k posouzení finálových návrhů na logo Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR. Po dvouhodinovém jednání dospěla k názoru, že mezi sedmdesáti postoupivšími značkami je mnoho zajímavých a podnětných námětů, ale žádný z nich nedosahuje profesionální čistoty hodné reprezentovat ministerskou instituci.

Po měsíci skončila první fáze soutěže o návrh loga ministerstva školství. Dalším kroky již budou v režii poroty, která vybere nejlepší návrhy a z nich určí vítěze. Do komise pro hodnocení návrhů se podařilo získat věhlasná jména českého výtvarnictví. Je nám velkou ctí, že předsedkyní se stala celosvětově uznávaná profesorka architektury Eva Jiřičná. Jsme velmi rádi, že do poroty usednou i další velcí odborníci jako Rony Plesl, Maxim Velčovský, Jitka Mrázková, Nina Pospíšilová, Jan Nemeček, Kurt Gebauer, Otakar Karlas, Lenka Vilhelmová nebo Bohumír Gemrot. Všichni oslovení experti nápad nového loga MŠMT vítají, to stávající už absolutně neodpovídá modernímu pojetí grafického stylu a také vhodnost použití písmen je diskutabilní.

Již jen necelý měsíc zbývá všem školám na to, aby si ověřily a případně opravily chyby v evidenci žáků. Na počátku dubna totiž bude probíhat další elektronický individuální sběr dat o žácích evidovaných ve školní matrice.

Připravte se na předání dat k rozhodnému datu 31. března 2011 v předstihu. Využijte širokých kontrolních mechanismů aplikace Katedra a odhalte chyby v evidenci nyní, kdy je ještě čas opravit případné nedostatky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo otevřenou soutěž pro žáky a studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol. Její podstatou je návrh nového loga ministerstva, které bude po další léta reprezentovat úřad navenek a které se stane značkou českého školství, ale i sportu, mládeže a dalších rezortních agend.

Studenti maturitních ročníků budou mít další možnost vyzkoušet si před ostrou verzí státní maturity cvičné testy. Střední školy tyto testy dostanou pod chráněným přístupem 1. března 2011, následně pak 22. března 2011 budou testy zveřejněny na webových stránkách Cermatu.

Praha 20. ledna 2011 - Školy a studenti tak dostanou k dispozici jak testy, tak i písemné práce z povinných předmětů, tzn. z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků.

Strana 19 z 102První   Předchozí   14  15  16  17  18  [19]  20  21  22  23  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...