Vstupy pro 'Lucie Štruncová'

V současné době stále více nabývá na významu oblast uznávání výsledků neformálního vzdělávání a celoživotního učení. Tento trend je patrný nejen u nás, ale i v okolních státech Evropské unie. Na tuto problematiku se zaměřil také Národní institut dětí a mládeže (NIDM), když v říjnu 2012 začal realizovat ve spolupráci s ministerstvem školství dvouletý národní projekt K2 – Kvalita a konkurenceschopnost v neformálním vzdělávání.

Pedagog = manažer? Tahle rovnice může pro „normálního“ oddílového vedoucího či jiného pedagoga volného času znamenat skoro totéž co rudý hadr na býka. COŽE?!? – zaburácí jeho srdce vychovatele – já dělám s dětmi právě proto, že svět manažerů je mi naprosto cizí! S tím nechci mít nic společného! Sám jsem to zažíval celá devadesátá léta a pak ještě dost dlouho potom při stovkách setkání s ostřílenými praktiky skautských oddílů a později i s jejich kolegy z jiných sdružení. Tahle zkušenost mi ostatně ukázkově potvrdila, jak přijetí, či nepřijetí často závisí na jednom jediném slově. V tomhle případě manažer.

Dnes mají základní, střední a vyšší odborné školy a konzervatoře poslední šanci předat Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vybraná data o svých žácích. Škola OnLine Vám ráda pomůže splnit Vaši zákonnou povinnost. Stačí nás jen kontaktovat na telefonním čísle 378 229 460.

Na počátku října proběhl webinář věnující se evidenci dat žáků ve školní matrice a předávání dat z ní na ministerstvo školství. Semináře se zúčastnilo několik desítek uživatelů, převážně z řad administrátorů školního informačního systému Škola OnLine. Pro ty z Vás, kteří jste se nemohli semináře zúčastnit, máme připravený videozáznam části tohoto semináře. Přímí účastníci semináře měli navíc možnost klást rozličné otázky k dané problematice, čehož na závěr semináře aktivně využívali.

Jste uživatelem systému Škola OnLine, který má na starost vedení školní matriky a předávání výstupů z ní na Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy? Pak v pondělí 1. října budete mít možnost zúčastnit se bezplatného webového semináře, který bude věnován velmi aktuálnímu tématu – individuálnímu sběru dat ze školní matriky. V rámci semináře se budeme určitě věnovat novinkám v evidenci žáků, ale naučíme se i způsob, jak efektivně odhalovat a napravovat nedostatky v evidenci.

Strana 7 z 102První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...