Vstupy pro 'Eva Oherová'

Kromě škol, kde žáci skládají české státní maturity, existují v ČR i školy, kde mohou studenti skládat kromě české maturity i prestižní mezinárodní cambridgeskou maturitu Level A (Cambridge Advance) nebo IGCSE (Cambridge secondary 2) z vybraných předmětů. Tyto typy zkoušek jsou mezinárodně uznávány a studenti těchto škol mají velmi dobrou šanci pro přijetí na zahraniční univerzity. Pro studenty, jejichž úroveň anglického jazyka není pro tyto typy zkoušek zcela dostačující, je na některých školách připraven i podpůrný program ELL (English Language Learners).

Dne 19. března 2014 se Škola OnLine zúčastnila konference ICT ve školství, která se konala v Malostranském paláci v Praze. Jednalo se o odbornou konferenci a zároveň výstavu o informačních a komunikačních technologiích ve školství. Sešli se zde pedagogové, ICT metodici, zástupci pedagogických a vzdělávacích institucí, představitelé státní správy, dodavatelé ICT technologií, představitelé univerzit a odborné veřejnosti aby si poslechli přednášky a seznámili se s nejnovějšími trendy v používání moderních technologií ve školství.

Jak jistě víte, karta žáka ve Školní matrice obsahuje poměrně mnoho údajů, které je potřeba pečlivě vyplnit. Tyto údaje musí být správné jak z hlediska předávání dat na MŠMT, tak z pohledu školy. Pokud se dostanete do situace, kdy žák/student ukončí vzdělávání na Vaší škole, přejde na jinou a poté se vrátí, je nutné mu z legislativních důvodů založit vždy novou kartu. Což znamená další pečlivé vyplňování všech údajů žáka ve Školní matrice. Abychom Vám tuto práci usnadnili, připravili jsme funkci Kopírování karty žáka.

V minulém článku o přihláškách na střední školu jsme Vám slíbili přihlášku, do které se automaticky doplní i údaje o škole, kam se žák hlásí. Plníme tedy slib a tato přihláška je nyní dostupná v Tiskových sestavách pod názvem "Přihláška ke vzdělávání 9. ročník - s údaji o zaevidované SŠ". Samozřejmostí jsou verze i pro ostatní ročníky. Pro správnou funkci této tiskové sestavy je však nutné vyplnit příslušné údaje v matrice na kartě žáka a to na záložce Další vzdělávání.

V jednom z minulých článků jsme se věnovali přijímacím zkouškám z pohledu základní školy – tedy tisku přihlášek. Dnes se zaměříme na pohled z druhé strany – tedy na samotné přijímací řízení z pohledu střední školy. Škola OnLine obsahuje modul pro snadnou evidenci přijímacího řízení. Slouží k evidenci uchazečů, k nastavování všech druhů přijímání na danou školu, k přehledu výsledků přijímacího řízení a k zařazování uchazečů do tříd. V dnešním článku si ukážeme jak založit přijímací řízení a zaevidovat jednotlivé uchazeče.
Strana 49 z 49První   Předchozí   40  41  42  43  44  45  46  47  48  [49]  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...