Vstupy pro 'Eva Sýkorová'

V rámci klíčové aktivity Funkční vzdělávání národního projektu Klíče pro život vyšel sborník „Změna je život“. Nabízí závěrečné práce účastníků Funkčního studia, ve kterých popisují přípravu a realizaci změn v jejich organizacích. Autory příspěvků jsou lidé, kteří mají zkušenosti s vedením organizace jako vedoucí oddělení školského zařízení pro zájmové vzdělávání nebo předseda nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží.

Učitelé opět projevili svoji nespokojenost a 7. prosince vyšli do stávky. Tentokrát měl protest pouze výstražný charakter a trval jen hodinu, výuka na školách tedy začala v devět hodin, na některých přišli učitelé do zaměstnání, ale žáky pouze hlídali, popř. s nimi debatovali o stávce. Akce se zúčastnilo 25.000 kantorů z 1.620 škol, zejména mateřských, základních a speciálních. Nejvíce pedagogů stávkovalo na jižní a severní Moravě, v Praze se jich naopak zapojilo jen několik desítek.

V konferenčních prostorách Národního informačního centra pro mládež v Praze sešli u kulatého stolu zástupci zaměstnavatelů, vzdělavatelů a vysokých škol s realizátory klíčové aktivity Studium pedagogiky volného času, která probíhá v rámci národního projektu Klíče pro život. Hlavním cílem setkání bylo nabídnout prostor pro odbornou diskusi nad aktuálními tématy profesní přípravy pedagogů volného času a o prostupnosti počátečního, celoživotního a dalšího vzdělávání, v jejichž rámci lze kvalifikaci získávat.

CERMAT připravil pro letošní maturanty informační brožuru Průvodce žáka přihlašováním k maturitní zkoušce 2012 – Podávám přihlášku k maturitě 2012. Žákům poskytne informace o přihlašování k maturitní zkoušce 2012.

Koncem listopadu přijelo do Státních léčebných lázní Karlova Studánka v Moravskoslezském kraji bezmála tři sta ředitelů a pedagogických pracovníků středisek volného času a domů dětí a mládeže na své jubilejní, v pořadí již desáté setkání. Cílem dvoudenní akce, která proběhla v rámci klíčové aktivity Průběžné vzdělávání projektu Klíče pro život, byla především vzájemná výměna zkušeností z práce s dětmi a mladými lidmi.

Strana 64 z 97První   Předchozí   59  60  61  62  63  [64]  65  66  67  68  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...