Vstupy pro 'Eva Sýkorová'

Ministerstvu školství ČR hrozí zastavení dotací z Evropské unie. Evropská komise totiž zjistila řadu chyb v zadávání veřejných zakázek v programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. MŠMT již tento problém začalo řešit, jinak totiž hrozí, že by do konce roku 2013 nemohlo čerpat zhruba 53 miliard korun. V řešení této záležitosti již požádal Josef Dobeš o schůzku s premiérem Petrem Nečasem.

íky MŠMT obdrží řada vědeckovýzkumných projektů 3,5 miliardy korun z evropských peněz a ze státního rozpočtu v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Podpořené projekty jsou zaměřeny zejména na modernizaci infrastruktury pro výuku na vysokých školách spojenou s výzkumem, dojde tedy i ke zkvalitnění vzdělávání na těchto institucích.

Ve dnech 13. a 14. prosince proběhla dvoudenní generální zkouška testování žáků pátých a devátých tříd základních škol. Cílem nebylo ověřit znalosti žáků, ale technickou připravenost tohoto projektu. S ostrým ověřováním výsledků vzdělávání těchto tříd se počítá na jaře 2014. Do té doby proběhnou ještě 2 generální zkoušky.

V rámci klíčové aktivity Funkční vzdělávání národního projektu Klíče pro život vyšel sborník „Změna je život“. Nabízí závěrečné práce účastníků Funkčního studia, ve kterých popisují přípravu a realizaci změn v jejich organizacích. Autory příspěvků jsou lidé, kteří mají zkušenosti s vedením organizace jako vedoucí oddělení školského zařízení pro zájmové vzdělávání nebo předseda nestátní neziskové organizace pracující s dětmi a mládeží.

Učitelé opět projevili svoji nespokojenost a 7. prosince vyšli do stávky. Tentokrát měl protest pouze výstražný charakter a trval jen hodinu, výuka na školách tedy začala v devět hodin, na některých přišli učitelé do zaměstnání, ale žáky pouze hlídali, popř. s nimi debatovali o stávce. Akce se zúčastnilo 25.000 kantorů z 1.620 škol, zejména mateřských, základních a speciálních. Nejvíce pedagogů stávkovalo na jižní a severní Moravě, v Praze se jich naopak zapojilo jen několik desítek.

Strana 66 z 100První   Předchozí   61  62  63  64  65  [66]  67  68  69  70  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...