Vstupy pro 'Eva Sýkorová'

Žáci posledních ročníků středních škol měli letos povinně maturovat i z cizího jazyka. Josef Dobeš však upozorňoval na to, že žáci středních odborných škol a technických škol nejsou na maturitu z tohoto předmětu dostatečně připraveni. Poslanci proto povinnost maturovat z cizího jazyka odložili o rok. Letos tedy budou mít žáci stále možnost vybrat si mezi cizím jazykem a matematikou.

Od 1. do 21. září proběhnou na středních školách opravné maturitní zkoušky, přistoupí k nim celkem 20.528 žáků. Ústní zkoušky společné části a profilové zkoušky se uskuteční na kmenové škole žáka ve dnech od 1. do 14. září. Naopak písemné zkoušky společné části proběhnou na spádových školách od 15. do 21. září. Vysvědčení obdrží žáci 26. září.

Vážené uživatelky, vážení uživatelé Školy OnLine,

vítáme vás po prázdninách opět ve škole a přejeme všem pedagogům, žákům i rodičům hodně úspěchů, sil a nadšení v začínajícím školním roce 2011/2012. Zároveň doufáme, že i nadále bude pro vás práce se systémem Škola OnLine příjemná a nápomocná.

Od června 2011 je v provozu Školský portál Pardubického kraje. Pracovníci ve školství, management škol, žáci a studenti, ale i široká veřejnost budou tento nový nástroj využívat především od září, kdy bude zahájen nový školní rok.

Od září tohoto roku začne 20 českých škol testovat smlouvy se zákonnými zástupci problémových žáků. Jedná se o možnost, jak řešit problémy ve vzdělávání a výchově žáků společně. V těchto dohodách budou zřetelně uvedeny povinnosti školy, žáků a rodičů. Mezi nejčastější prohřešky žáků patří pozdní příchody do vyučování, porušování pravidel školního řádu a odmítání spolupráce s pedagogicko-psychologickou poradnou. Některé školy se však obávají, že ne všichni rodiče budou chtít takovýto druh smlouvy se školou uzavřít.

Strana 68 z 92První   Předchozí   63  64  65  66  67  [68]  69  70  71  72  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...