Vstupy pro 'Eva Sýkorová'

Řada škol je nucena přizpůsobit svoji výuku čtvrteční stávce v dopravě. Některé školy vyhlásily ředitelské volno, jiné pouze přesunuly výuku, sloučily třídy apod. Na univerzitách musely být vypsány náhradní termíny přijímacích či státních zkoušek a obhajob prací. Školské odbory doporučují učitelům na pět minut přerušit výuku a s žáky si zazpívat. Naopak MŠMT nenavrhuje žádné zvláštní opatření a nechává na samotných školách, jak svoji činnost v době plánované stávky zajistí.

Ministerstvo školství nesouhlasí s návrhem vlády, jehož uzákonění by znamenalo otevření mateřských školek pro dvouleté děti. Tento krok by totiž znamenal 681 milionů korun ročně, změnu stravování a rozšíření kvalifikace učitelek.

Po vyučování spousta dětí míří do školních družin či klubů, aby tam pod odborným dohledem smysluplně využily volný čas. Pro některé je to nepříjemná nutnost, některé se naopak těší, co nového se přiučí. A rodičům, pro které jsou tato školská zařízení nezbytná, určitě není lhostejné, jak kvalitně jejich ratolesti stráví odpoledne, než si je přijdou po zaměstnání vyzvednout. Proto je tak důležité průběžné vzdělávání pedagogických pracovníků, prohlubování jejich odborných znalostí, seznamování se s novými metodami a trendy, jak s dětmi pracovat, aby jim předali ze svého umu to nejlepší.

Řada firem se potýká s nedostatkem kvalifikovaných řemeslníků, přestože poptávka po nich značně roste. Ministerstvo školství se tedy rozhodlo více podpořit učňovské obory, zejména technické. Těmto oborům by měl pomoci nový finanční systém jednotlivých oborů. Zvýšit počet učňů by mohla také nová státní maturita, neboť mnoho studentů bude mít problémy ji úspěšně zvládnout, a dále plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd.

V sobotu 11. června budou od 19 hodin do jedné hodiny po půlnoci otevřena muzea, galerie a další instituce zapojené do akce Pražská muzejní noc. Pedagogické muzeum Jana Amose Komenského připravilo řadu doprovodných programů včetně výstavy Zlaté české ručičky. Historie a současný vývoj českého odborného školství.

Strana 73 z 90První   Předchozí   68  69  70  71  72  [73]  74  75  76  77  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...