Vstupy pro 'Eva Sýkorová'

Ministr školství Josef Dobeš právě dovršil novelu školského zákona, která by měla začít platit již od školního roku 2011/2012. Na většině bodů z ní se dohodnul se samotnými řediteli škol. Návrh bude ve středu posuzovat vláda.

Dne 30. 3. se na MŠMT konala konference na téma „Virtuální hospitace – rok poté“. Jedná se o projekt Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) realizovaný pouze na gymnáziích, který se na svém počátku setkal s obavami ze strany pedagogů i odborné veřejnosti. Nakonec se však ukázal jako zdařilý. Učitelé měli zpočátku strach z natáčení svých vyučovacích hodin a z jejich následného zveřejnění na internetu, nakonec se však do projektu zapojili rádi. Předností virtuálních hospitací je, že je může učitel použít pro sebehodnocení, a také, že je mohou zužitkovat i samotní žáci.

Od dnešního dne mohou školy předávat individuální data ze školní matriky Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV). V aplikaci Katedra slouží k tomuto účelu formulář Export dat pro ÚIV (Administrace – Export dat). Sběrné období ponechte takové, jaké je v systému přednastavené. Pro kontrolu stiskněte na tomto formuláři tlačítko Zkontrolovat. Pokud se nějaké chyby objeví, postupně je všechny opravte. V případě, že máte soubor bez jediné chyby, můžete jej zaslat na ÚIV. Na stejnojmenném formuláři si nejprve přes tlačítko Exportovat vyexportujte všechny soubory, které si uložte ve svém počítači. Poté se přihlaste do aplikace Matrika a data odešlete.

MŠMT se již delší dobu zaobírá tím, jak zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělání. Cílem této snahy je v roce 2013 uvést v platnost nový zákon. Ministerstvo požaduje, aby si školy jasně určily svůj profil a směr. Nyní existuje Akreditační komise, která vydává akreditace pro studijní obory. Neprověřuje však už, jak vysoké školy fungují jako celky. Tato komise má zaniknout a vystřídat ji má nezávislá agentura, která bude udělovat tzv. institucionální akreditace. Vysoké školy budou mít za úkol stanovit, v jakých oborech vzdělání chtějí působit, dále zda chtějí být výzkumné či orientované na profesní vzdělávání. Všechny tyto informace pak daná škola uvede ve svém statusu. Ministerstvo tím chce zamezit současné situaci, kdy si může škola otevřít jakýkoliv studijní program, pokud má k němu docenta.

Nové maturity jsou uzpůsobeny i postiženým studentům, jejich úprava však záleží na typu handicapu studenta. Pedagogicko-psychologická poradna proto na základě diagnózy sepíše posudek, v němž uvede, co ke společné části státních maturit studenti potřebují. Mezi základní zohlednění patří např. to, že se testy tisknou větším písmem, některé otázky jsou přepisovány do Braillova písma, existují i CD s testem z anglického jazyka přeloženým do znakového písma. Studenti mají také možnost dostat více času na vyplnění testu, někteří až o 100%. Státní maturity také povolují osobní asistenty, ti např. pomáhají studentům listovat v arších, zapisovat správné odpovědi či předčítat zadání. Napovídat je však zakázáno. Pokud potřebuje handicapovaný student během zkoušky odejít na toaletu, platí pro něj stejné pravidlo jako pro zdravého studenta. Může odejít kdykoliv v průběhu zkoušky, avšak do učebny se pak vrátit již nesmí.

Strana 77 z 84První   Předchozí   72  73  74  75  76  [77]  78  79  80  81  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...