Vstupy pro 'Eva Sýkorová'

Uchazeči o studium na středních školách budou pro příští školní rok ve většině případů přijímáni pouze na základě známek na vysvědčení. Důvodem jsou populačně slabé ročníky. Přijímací zkoušky jsou realizovány v několika kolech, přičemž první kolo se musí uskutečnit do 7. května. Pokles žáků prvních ročníků na středních školách je rok od roku stále větší. Dle statistik ÚIV nastoupilo loni do prvních ročníků o 16.000 žáků méně než loňský školní rok. Největší zájem je o osmiletá a šestiletá gymnázia, nejmenší pak o učiliště.

MŠMT se rozhodlo navázat bližší komunikaci se školami, u kterých by mohly v rámci státních maturit nastat problémy. Česká školní inspekce tedy dostane za úkol dohlížet na tyto školy. Mělo by jich být však pouze kolem sedmi. Nejčastější problémy při maturitní generálce byly technického rázu, zejména se jednalo o potíže s tiskem dokumentů, který byl již odstraněn. Dále bylo zjednodušeno užívání informačního systému CERTIS.  

Zákonní zástupci římskokatolického vyznání podali návrh na zrušení několika ministerských opatření v částech, jež upravují sexuální výchovu. Postavili se tak proti plánu MŠMT začlenit od příštího školního roku sexuální výchovu do předmětu „etická výchova“. Argumentovali zejména tím, že sexuální výchova náleží právě jim, tedy rodičům nezletilých dětí, a že patří do ústavně zaručeného práva zákonných zástupců na výchovu vlastních dětí. Dále projevili nesouhlas s tím, že je v dokumentech kladen důraz na používání antikoncepce.

Napjatá situace ve Vládě ČR má za následek výměnu ministra vnitra Radka Johna, jehož nahradí Jan Kubice. Současná vládní krize se nedotkne ministra školství Josefa Dobeše, který bude i nadále v čele Ministerstva školství ČR. Předseda vlády Petr Nečas totiž zohlednil projekt státních maturit.

Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) zveřejnil výsledky statistik ohledně naplněnosti mateřských škol. Z nich vyplynulo, že roku 2003 byl počet dětí v tomto druhu školního zařízení 286 000, zatímco nyní je to již 329 000, jedná se tedy o patnáctiprocentní nárůst. Nejvyšší počet zaznamenávají mateřské školy v Praze, středních Čechách a Královéhradeckém kraji. Přednost dostávají děti rok před nástupem do základní školy. Školky se snaží snižovat počet dětí tím, že např. nepřijímají děti, jejichž rodič je ještě doma s jejich mladším sourozencem. S tímto postupem však nesouhlasí ombudsman Pavel Varvařovský. Tvrdí, že mateřské školy nejsou poskytovatelem pečovatelské služby, ale vzdělávacím zařízením, a ke vzdělání mají mít přístup všechny děti bez rozdílu.

Strana 78 z 88První   Předchozí   73  74  75  76  77  [78]  79  80  81  82  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...