Vstupy pro 'Eva Sýkorová'

Tento pátek startují praktickými zkouškami na středních školách státní maturity. Od 15. do 27. května proběhne profilová část státních maturit, jejíž zadání a průběh si organizuje každá škola sama. Ústní zkoušky pak budou studenti skládat ve dnech 2. a 27. května. Od 30. května do 7. června budou maturanti psát testy a písemné práce a nejpozději do 20. června musí studenti obdržet maturitní vysvědčení. Státní maturity by měly mít hladký a bezproblémový průběh, neboť tým z organizace Cermat již odstranil chyby, které se objevily při maturitní generálce. Projekt nyní prošel i několika drobnými úpravami, zejména byla odstraněna zbytečná byrokracie, např. učitelé již nebudou muset povinně požadovat občanský průkaz, pokud si budou jisti identitou studentů, dále je povoleno během zkoušky dle potřeby svačit a pít.

Letos na podzim pořádá společnost SC&C mezinárodní výzkum dospělých, do kterého se včetně České republiky zapojí 25 států. Respondenti v rozmezí věku 16 a 65 let budou vybíráni náhodně, ve své poštovní schránce pak naleznou zprávu, že byli k testování vybráni. O účasti v tomto výzkumu se však budou moci svobodně rozhodnout. Cílem testování bude prozkoumat matematickou, čtenářskou a počítačovou gramotnost. Dospělé osoby budou testovány pomocí úloh, se kterými se setkávají v běžném životě, nebude se tedy jednat o klasický školní test. U matematické gramotnosti se bude jednat např. o spočítání ceny televizoru po slevě či počtu dlaždiček, které jsou zapotřebí do koupelny.

Jan Amos Komenský, učitel národů, se narodil 28. března 1592 na Moravě. Tento den je proto oficiálně považován i za Den učitelů.

Škola OnLine se k oslavám tohoto svátku připojuje a přeje všem hodně zdaru, nadšení a neutuchajícího elánu pro vykonávání této náročné pedagogické profese.

Nejoblíbenější učitelkou/nejoblíbenějším učitelem České republiky se stala Petra Šišková z 2. základní školy Rokycanova v Sokolově. Vítězku korunoval v pražském centru Olšanka ministr školství Josef Dobeš spolu s psychiatrem Janem Cimickým. Finalisty pak přijala na Pražském hradě manželka prezidenta, Livia Klausová. Soutěž se konala již poosmnácté a zúčastnilo se ji 35 kantorek a 15 kantorů.

Od 1. července 2011 dojde ke sloučení několika ostatních přímo řízených organizací (OPŘO) MŠMT. První ústav, který vznikne sloučením Národního ústavu odborného vzdělávání (NÚOV), Výzkumného ústavu pedagogického (VÚP) a Institutu pedagogicko-psychologického poradenství (IPPP), bude mít na starosti pedagogickou dokumentaci, rámcově vzdělávací programy, základní analytickou činnost a přípravu pedagogické koncepci. Nástupnickou organizací se stane NÚOV, neboť má jasně deklarovanou podporu odborného vzdělávání, spravuje největší objem individuálních projektů z evropských strukturálních fondů a disponuje nejlepšími prostorovými podmínkami pro sloučení organizací. Druhá instituce vznikne slučováním příspěvkových organizací Richterovy boudy a Vzdělávacího střediska Telč a bude uskutečňovat výzkumné a pedagogické záměry v terénu. Nástupnickou organizací v tomto případě bude Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV).

Strana 78 z 84První   Předchozí   73  74  75  76  77  [78]  79  80  81  82  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...