Vstupy pro 'Eva Sýkorová'

Ředitel Ústavu pro jazyk český Karel Oliva v rozhovoru pro Rádio Impuls připustil, že by se hovorový výraz „abysme“ mohl zařadit do Slovníku spisovné češtiny pro školu a veřejnost. Jako důvod uvedl, že i velmi kultivovaní mluvčí používají tento výraz i ve veřejném projevu. Zároveň dodal, že je to důvod pro to, aby se striktně netrvalo pouze na tvaru „abychom“. Z ankety na toto téma na portálu Lidových novin však jasně vyplývá, že drtivá většina veřejnosti (více než ¾ dotazovaných) nesouhlasí s tím, aby byl tvar „abysme“ zařazen mezi výrazy spisovné.

Projekt PRUT, jehož hlavním cílem je podpořit výuku průřezových témat na základních školách v celé České republice, se od začátku září otevírá všem zájemcům z řad škol a pedagogických pracovníků. Každý, kdo má zájem obohatit svou výuku doplňkovými elektronickými materiály na průřezová témata, se může do tohoto projektu zcela zdarma zapojit.

Standardy upřesňují očekávané výstupy RVP ZV pro 5. a 9. ročník ZŠ v předmětech český jazyk, matematika a angličtina. Zjišťují pouze základní (minimální) úroveň toho, co má žák ke konkrétnímu tématu umět. Součástí je vždy vzorová úloha. Vytvořili je hlavně učitelé s odborníky z vysokých škol a dalších odborných pracovišť.

Ministr školství odmítá postupy některých ředitelů, kteří dávají svým učitelům na konci školního roku výpověď na letní prázdniny, aby jim po tuto dobu nemuseli dávat výplatu. Učitelé jsou pak nuceni hledat si na prázdniny jinou práci. Josef Dobeš považuje tento postup za nemorální a neetický, a proto vyzval všechny takto poškozené kantory, aby poslali svůj podnět na tiskový odbor MŠMT na e-mailovou adresu press@msmt.cz. Tyto případy bude vyřizovat pracovník tiskového odboru Patrik Kubas. Ministr školství dále pověří Českou školní inspekci, aby se od září začala zabývat jednotlivými případy ukončování pracovního poměru a aby na těchto školách prověřila způsob jejich hospodaření a její úroveň.

Kvůli poklesu počtu žáků bylo MŠMT nuceno podnítit kraje ke sloučení či zániku zhruba 27 středních škol a učilišť. V loňském roce totiž nastoupilo do prvních ročníků středních škol o 16 tisíc žáků méně než v předešlém roce a letos má úbytek nadále pokračovat. Šest krajů (Vysočina, Praha, Karlovarský, Olomoucký, Jihomoravský, jihočeský) však slučování nechystá, neboť jej prováděly již dříve, či se jedná o učiliště a technické školy, jejichž počet absolventů je na trhu práce nedostačující. Proti zániku některých škol se dokonce konaly i protesty veřejnosti.

Strana 80 z 100První   Předchozí   75  76  77  78  79  [80]  81  82  83  84  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...