Vstupy pro 'Eva Sýkorová'

Ústav pro informace ve vzdělávání zpracoval data za terciární vzdělávání v České republice. V současnosti existuje 26 veřejných a 45 soukromých vysokých škol a 2 státní vysoké školy. Na všech typech vysokých škol se dohromady vzdělává 396,3 tisíc studentů. Necelých 75% studentů se vzdělává prezenční formou (44% v bakalářských oborech, 15% v navazujících magisterských programech, 10% v magisterských programech a 3% v doktorských programech). V loňském akademickém roce úspěšně ukončilo vysokoškolské studium 87,9 tisíc studentů.

Český statistický úřad a Ústav pro informace ve vzdělávání provedly výzkum, ze kterého vyplývá, že se za posledních 10 let zvýšil 30x počet studentů soukromých vysokých škol. Na tomto typu škol se nyní vzdělává více než 27.000 studentů, tedy 14% všech vysokoškoláků. V rámci soukromého školství je největší zájem o vysoké školy, nejmenší pak o mateřské a základní školy. Soukromých vysokých škol je v České republice 45, zatímco státních pouze 26. MŠMT však apeluje, že počet privátních škol je velmi vysoký a že vznik nových škol již podporovat nebude.

Cermat na svých webových stránkách informuje všechny pedagogiky, žáky a veřejnost o zveřejnění nových maturitních zpravodajů.

Ministr školství Josef Dobeš právě dovršil novelu školského zákona, která by měla začít platit již od školního roku 2011/2012. Na většině bodů z ní se dohodnul se samotnými řediteli škol. Návrh bude ve středu posuzovat vláda.

Dne 30. 3. se na MŠMT konala konference na téma „Virtuální hospitace – rok poté“. Jedná se o projekt Výzkumného ústavu pedagogického v Praze (VÚP) realizovaný pouze na gymnáziích, který se na svém počátku setkal s obavami ze strany pedagogů i odborné veřejnosti. Nakonec se však ukázal jako zdařilý. Učitelé měli zpočátku strach z natáčení svých vyučovacích hodin a z jejich následného zveřejnění na internetu, nakonec se však do projektu zapojili rádi. Předností virtuálních hospitací je, že je může učitel použít pro sebehodnocení, a také, že je mohou zužitkovat i samotní žáci.

Strana 92 z 100První   Předchozí   87  88  89  90  91  [92]  93  94  95  96  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...