Vstupy pro 'Eva Sýkorová'

Od dnešního dne mohou školy předávat individuální data ze školní matriky Ústavu pro informace ve vzdělávání (ÚIV). V aplikaci Katedra slouží k tomuto účelu formulář Export dat pro ÚIV (Administrace – Export dat). Sběrné období ponechte takové, jaké je v systému přednastavené. Pro kontrolu stiskněte na tomto formuláři tlačítko Zkontrolovat. Pokud se nějaké chyby objeví, postupně je všechny opravte. V případě, že máte soubor bez jediné chyby, můžete jej zaslat na ÚIV. Na stejnojmenném formuláři si nejprve přes tlačítko Exportovat vyexportujte všechny soubory, které si uložte ve svém počítači. Poté se přihlaste do aplikace Matrika a data odešlete.

MŠMT se již delší dobu zaobírá tím, jak zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělání. Cílem této snahy je v roce 2013 uvést v platnost nový zákon. Ministerstvo požaduje, aby si školy jasně určily svůj profil a směr. Nyní existuje Akreditační komise, která vydává akreditace pro studijní obory. Neprověřuje však už, jak vysoké školy fungují jako celky. Tato komise má zaniknout a vystřídat ji má nezávislá agentura, která bude udělovat tzv. institucionální akreditace. Vysoké školy budou mít za úkol stanovit, v jakých oborech vzdělání chtějí působit, dále zda chtějí být výzkumné či orientované na profesní vzdělávání. Všechny tyto informace pak daná škola uvede ve svém statusu. Ministerstvo tím chce zamezit současné situaci, kdy si může škola otevřít jakýkoliv studijní program, pokud má k němu docenta.

Nové maturity jsou uzpůsobeny i postiženým studentům, jejich úprava však záleží na typu handicapu studenta. Pedagogicko-psychologická poradna proto na základě diagnózy sepíše posudek, v němž uvede, co ke společné části státních maturit studenti potřebují. Mezi základní zohlednění patří např. to, že se testy tisknou větším písmem, některé otázky jsou přepisovány do Braillova písma, existují i CD s testem z anglického jazyka přeloženým do znakového písma. Studenti mají také možnost dostat více času na vyplnění testu, někteří až o 100%. Státní maturity také povolují osobní asistenty, ti např. pomáhají studentům listovat v arších, zapisovat správné odpovědi či předčítat zadání. Napovídat je však zakázáno. Pokud potřebuje handicapovaný student během zkoušky odejít na toaletu, platí pro něj stejné pravidlo jako pro zdravého studenta. Může odejít kdykoliv v průběhu zkoušky, avšak do učebny se pak vrátit již nesmí.

Tento pátek startují praktickými zkouškami na středních školách státní maturity. Od 15. do 27. května proběhne profilová část státních maturit, jejíž zadání a průběh si organizuje každá škola sama. Ústní zkoušky pak budou studenti skládat ve dnech 2. a 27. května. Od 30. května do 7. června budou maturanti psát testy a písemné práce a nejpozději do 20. června musí studenti obdržet maturitní vysvědčení. Státní maturity by měly mít hladký a bezproblémový průběh, neboť tým z organizace Cermat již odstranil chyby, které se objevily při maturitní generálce. Projekt nyní prošel i několika drobnými úpravami, zejména byla odstraněna zbytečná byrokracie, např. učitelé již nebudou muset povinně požadovat občanský průkaz, pokud si budou jisti identitou studentů, dále je povoleno během zkoušky dle potřeby svačit a pít.

Letos na podzim pořádá společnost SC&C mezinárodní výzkum dospělých, do kterého se včetně České republiky zapojí 25 států. Respondenti v rozmezí věku 16 a 65 let budou vybíráni náhodně, ve své poštovní schránce pak naleznou zprávu, že byli k testování vybráni. O účasti v tomto výzkumu se však budou moci svobodně rozhodnout. Cílem testování bude prozkoumat matematickou, čtenářskou a počítačovou gramotnost. Dospělé osoby budou testovány pomocí úloh, se kterými se setkávají v běžném životě, nebude se tedy jednat o klasický školní test. U matematické gramotnosti se bude jednat např. o spočítání ceny televizoru po slevě či počtu dlaždiček, které jsou zapotřebí do koupelny.

Strana 93 z 100První   Předchozí   88  89  90  91  92  [93]  94  95  96  97  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...