Vstupy pro 'Eva Sýkorová'

Josef Dobeš, ministr školství, plánuje zavést matematiku jako třetí povinný předmět u státních maturit, a to již za dva roky. To znamená, že od roku 2013 by museli studenti konat maturitu ze třech povinných předmětů – z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. Povinnou maturitu z matematiky se již snažil neúspěšně zavést v roce 2008 bývalý ministr školství, Ondřej Liška (SZ).

Na jaře ve dnech od 26. do 29. května se uskuteční již 13. ročník Bambiriády. Jedná se o celorepublikovou přehlídku činností dětských a mládežnických sdružení, domů dětí a mládeže a center volného času. Tato akce se bude konat v 17 městech naší republiky (České Budějovice, Frýdek-Místek, Cheb, Chomutov, Chrudim, Ivančice, Jihlava, Liberec, Milovice, Náchod, Ostrava, Plzeň, Praha, Rychnov nad Kněžnou, Třinec, Zábřeh na Moravě a Zlín). Pro letošní Bambiriádu navrhli organizátoři motto „Máme se o co podělit“, a to ve spojitosti s poselstvím Evropského roku dobrovolnictví, jehož oficiální akcí v oblasti mládeže se Bambiriáda stala.

Tuto soutěž organizuje pro základní a střední školy systém Elektrowin. Projekt se zaměřuje na oblast odběru vyřazených elektrospotřebičů a recyklaci elektroodpadu. Již nyní je do něj zapojeno zhruba 700 škol. Cílem je ukázat žákům zábavnou formou, že nepotřebné elektrospotřebiče nepatří do obyčejné popelnice a že recyklací můžeme ušetřit obrovské množství surovin.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) doporučuje školám, aby začaly vyučovat povinně pouze anglický jazyk a ostatní cizí jazyky dobrovolně. Dle jejího názoru je perfektní znalost anglického jazyka přínosnější. Zároveň upozorňuje na to, že ušetřené peníze by se daly použít na rozvoj finanční a právní gramotnosti a IT dovedností. Orientace v těchto oblastech je totiž pro budoucí povolání přínosnější. Reaguje tím také na stále klesající výsledky českých žáků v mezinárodních srovnávacích testech. K tomuto názoru se přiklání i samotný ministr školství, Josef Dobeš.

Od 1. 10. 2010 realizuje společnost CCA Group a.s. ve spolupráci se SCIO projekt „Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách“, jehož předmětem je podpora využití informačních technologií při rozvoji výuky průřezových témat na druhých stupních základních škol v celé ČR.

Strana 97 z 100První   Předchozí   91  92  93  94  95  96  [97]  98  99  100  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...