Škola OnLine

Již jen necelý měsíc zbývá všem školám na to, aby si ověřily a případně opravily chyby v evidenci žáků. Na počátku dubna totiž bude probíhat další elektronický individuální sběr dat o žácích evidovaných ve školní matrice.

Připravte se na předání dat k rozhodnému datu 31. března 2011 v předstihu. Využijte širokých kontrolních mechanismů aplikace Katedra a odhalte chyby v evidenci nyní, kdy je ještě čas opravit případné nedostatky.

Škola OnLine podporuje propojení aplikace Katedra s novou verzí aplikace aSc Rozvrhy 2010.8.5. Díky vzájemnému propojení aplikací je možné z Katedry exportovat základní číselníky (předměty, třídy, učebny a učitele) a importovat je do aplikace aSc Rozvrhy. Poté můžete v aSc Rozvrhy vygenerovat rozvrh pro celou školu dle vašich požadavků a následně vygenerovaný rozvrh naimportovat do Katedry, kde je pak dostupný všem žákům a učitelům.

Výstupní hodnocení žáka je významným podkladem pro výběr středního vzdělání žáka a pro přijímací řízení na střední školy. Tento článek shrnuje možnosti školního informačního systému Škola OnLine – Katedra v oblasti evidence a tisku výstupního hodnocení žákům.
 
Administrátor aplikace na škole nejprve nadefinuje položky výstupního hodnocení. Záleží na každé škole, jak si toto výstupní hodnocení rozčlení a v jakém pořadí. Minimálně však musí být jedna základní položka. Učiníme tak přes menu „Hodnocení - Výstupní hodnocení – Položky výstupního hodnocení“. Poté přistoupí třídní učitel k formuláři „Výstupní hodnocení“ a u jednotlivých žáků své třídy vyplňuje výstupní hodnocení ve struktuře zadané administrátorem.
V únoru a březnu proběhnou na všech základních, středních školách a konzervatořích jarní prázdniny. Jelikož se jedná o prázdniny, které probíhají v různých okresech v odlišných dnech, je nutné k nim z pohledu evidence přistupovat mírně odlišně. Jak v tyto dny efektivně docílit automatického zrušení výuky, zapsání údajů do třídní knihy atd., si ukážeme právě v tomto článku.

Zápisovým lístkem potvrzuje uchazeč o studium úmysl stát se žákem příslušné střední školy. Žákům základní školy jej vydává ředitel/ka základní školy do 15. března. Často je žákům vydáván společně s vysvědčením na konci 1. pololetí a ti jej pak odevzdávají při přijímacím řízení na SŠ. V tomto článku se naučíme, jak ve Škole OnLine vytisknout a evidovat zápisové lístky.

Strana 43 z 47První   Předchozí   38  39  40  41  42  [43]  44  45  46  47  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...