Česká školní inspekce

MŠMT se rozhodlo navázat bližší komunikaci se školami, u kterých by mohly v rámci státních maturit nastat problémy. Česká školní inspekce tedy dostane za úkol dohlížet na tyto školy. Mělo by jich být však pouze kolem sedmi. Nejčastější problémy při maturitní generálce byly technického rázu, zejména se jednalo o potíže s tiskem dokumentů, který byl již odstraněn. Dále bylo zjednodušeno užívání informačního systému CERTIS.  

Česká školní inspekce vydala výroční zprávu, která je jedním z hlavních nástrojů hodnocení a kontroly vzdělávací soustavy v České republice. V té jsou souhrnné poznatky o stavu vzdělávání a vzdělávací soustavy z inspekčních zjištění za školní rok 2009/2010. Zjištění ČŠI nepřímo hodnotí i naplnění strategických směrů a konkrétních cílů daných platným Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2007-2011. Ve vývoji inspekčního hodnocení škol při dosahování vzdělávacích cílů ověřovala ČŠI poprvé také nové postupy pro hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků podle školních vzdělávacích programů.

Strana 3 z 3První   Předchozí   1  2  [3]  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...