Školství

Jan Amos Komenský, učitel národů, se narodil 28. března 1592 na Moravě. Tento den je proto oficiálně považován i za český Den učitelů.

Škola OnLine se k oslavám tohoto svátku připojuje a přeje všem pedagogům hodně zdaru, nadšení a neutuchajícího elánu pro vykonávání této náročné profese.

Dne 19. března 2014 se Škola OnLine zúčastnila konference ICT ve školství, která se konala v Malostranském paláci v Praze. Jednalo se o odbornou konferenci a zároveň výstavu o informačních a komunikačních technologiích ve školství. Sešli se zde pedagogové, ICT metodici, zástupci pedagogických a vzdělávacích institucí, představitelé státní správy, dodavatelé ICT technologií, představitelé univerzit a odborné veřejnosti aby si poslechli přednášky a seznámili se s nejnovějšími trendy v používání moderních technologií ve školství.

Soft skills neboli měkké dovednosti či sociální kompetentnost zaměstnavatelé považují v současnosti za důležitější než odborné znalosti. Největší šanci na uplatnění mají absolventi se znalostí elektronické komunikace, kteří hovoří plynule cizím jazykem a jsou schopni zvládat konflikty a stres. Nástupní plat bakalářů se pohybuje v rozmezí 11 500 – 25 000 Kč, inženýrů 12 500 – 30 000 Kč. Vyplývá to z průzkumu Vysoké školy obchodní, který realizovala v loňském roce mezi zaměstnavateli v oblasti cestovního ruchu.

V jednom z minulých článků jsme se věnovali přijímacím zkouškám z pohledu základní školy – tedy tisku přihlášek. Dnes se zaměříme na pohled z druhé strany – tedy na samotné přijímací řízení z pohledu střední školy. Škola OnLine obsahuje modul pro snadnou evidenci přijímacího řízení. Slouží k evidenci uchazečů, k nastavování všech druhů přijímání na danou školu, k přehledu výsledků přijímacího řízení a k zařazování uchazečů do tříd. V dnešním článku si ukážeme jak založit přijímací řízení a zaevidovat jednotlivé uchazeče.

Před několika dny vyšel v Plzeňském deníku článek „Server zlobí žáky i školu“, který popisuje závažné problémy Střední průmyslové školy v Klatovech způsobené výpadkem jejich školní agendy. Byť tato škola nevyužívá produkty naší společnosti i my jsme na lince zákaznické podpory školního informačního systému Škola OnLine zaznamenali několik dotazů od uživatelů dotazujících se na zabezpečení námi provozovaného řešení proti selhání. Pojďme se proto nyní detailně podívat, jaká rizika hrozí školám při provozování školních informačních systémů a jak je mohou eliminovat.

Strana 4 z 75První   Předchozí   1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...