Školství

Tuto soutěž organizuje pro základní a střední školy systém Elektrowin. Projekt se zaměřuje na oblast odběru vyřazených elektrospotřebičů a recyklaci elektroodpadu. Již nyní je do něj zapojeno zhruba 700 škol. Cílem je ukázat žákům zábavnou formou, že nepotřebné elektrospotřebiče nepatří do obyčejné popelnice a že recyklací můžeme ušetřit obrovské množství surovin.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) doporučuje školám, aby začaly vyučovat povinně pouze anglický jazyk a ostatní cizí jazyky dobrovolně. Dle jejího názoru je perfektní znalost anglického jazyka přínosnější. Zároveň upozorňuje na to, že ušetřené peníze by se daly použít na rozvoj finanční a právní gramotnosti a IT dovedností. Orientace v těchto oblastech je totiž pro budoucí povolání přínosnější. Reaguje tím také na stále klesající výsledky českých žáků v mezinárodních srovnávacích testech. K tomuto názoru se přiklání i samotný ministr školství, Josef Dobeš.

Od 1. 10. 2010 realizuje společnost CCA Group a.s. ve spolupráci se SCIO projekt „Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách“, jehož předmětem je podpora využití informačních technologií při rozvoji výuky průřezových témat na druhých stupních základních škol v celé ČR.

Již jen necelý měsíc zbývá všem školám na to, aby si ověřily a případně opravily chyby v evidenci žáků. Na počátku dubna totiž bude probíhat další elektronický individuální sběr dat o žácích evidovaných ve školní matrice.

Připravte se na předání dat k rozhodnému datu 31. března 2011 v předstihu. Využijte širokých kontrolních mechanismů aplikace Katedra a odhalte chyby v evidenci nyní, kdy je ještě čas opravit případné nedostatky.

MŠMT připravuje on-line srovnávací testy pro 5. a 9. ročníky, které si žáci vyzkouší letos v říjnu. Učitelé se však obávají, jak žáci zvládnou testování na počítačích, neboť doposud byli zvyklí pracovat s papírovými testy. Problémy mohou tedy nastat u žáků, kteří nejsou zvyklí psát na klávesnici, a dále u počítačů se starým monitorem.

Strana 70 z 75První   Předchozí   65  66  67  68  69  [70]  71  72  73  74  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...