Školství

MŠMT chce na základě spolupráce s učiteli základních škol vytvořit obří elektronickou databázi, která by obsahovala tisíce modelových otázek pro měření znalostí žáků 5. a 9. tříd ZŠ. Smyslem testování žáků 5. tříd bude zjistit, zda je zapotřebí doučit děti základním standardům, zatímco testy pro žáky 9. tříd by měly sloužit jako výstup pro přijímací zkoušky na střední školu. Výsledky testů se zveřejňovat nebudou, budou fungovat jako zpětná vazba pro školy. Učitelé budou za určitou odměnu navrhovat praktické úkoly z českého a anglického jazyka a z matematiky. Speciální komise pak budou zkoumat jejich použitelnost při testech.

ÚIV provedlo v roce 2010 průzkum na 198 základních školách na téma „kurikulární reforma v uplynulých dvou letech, neboli výuka dle školních vzdělávacích programů (ŠVP)“.

Ředitelé a učitelé hodnotí tuto změnu kladně, zlepšila se spolupráce učitelů a dále zapojení žáků do výuky. S kladným hodnocením se setkaly také nové metody práce (průřezová témata, propojování výuky s praxí apod.).

Znalostní soutěž pro nové maturanty do 20 let, která se konala na podzim 2010 na www.novamaturita.cz, zaznamenala velký zájem na středních školách a odborných učilištích, proto ve dnech 31. 1. 2011 - 8. 4. 2011 bude probíhat její další kolo. Cílem celé akce je zvýšit informovanost žáků posledních ročníků středních škol či odborných učilišť o nové podobě maturitní zkoušky a maturitních testových úloh.

Ministr školství, Josef Dobeš, již začíná plánovat snižování počtu osmiletých gymnázií. S hejtmany jednotlivých krajů se domluvil, že na tomto typu střední školy by mělo studovat maximálně 5% populačního ročníku. Dosud totiž na ně odcházelo až 10% žáků, často s průměrnými výsledky, tím však klesá úroveň základních škol. Dále má MŠMT v plánu sloučit a rušit některé střední školy, a to zejména z ekonomických důvodů a kvůli zvýšení kvality středních škol. Tímto krokem chce také zamezit, aby se na střední školy dostávali žáci se špatným prospěchem, a pomoci učilištím získávat více žáků. Problémem je také skutečnost, že jsou třídy nedostatečně naplněny a v příštím roce bude počet žáků ještě nižší.

Dnešním dnem se na základních školách rozběhly zápisy do prvních tříd. V tomto článku si proto ukážeme, jakým způsobem můžeme budoucí prvňáčky evidovat ve školním informačním systému Škola OnLine. Dozvíme se však i zajímavé informace o výstupech a dokumentech, které je možné nad touto agendou generovat.
 
Zápis do prvních tříd je v aplikaci Katedra situován do menu Ostatní – Zápis do 1. ročníku . Nejprve je zapotřebí na formuláři Evidence uchazečů zaevidovat všechny děti, které se hlásí k zápisu. Jak evidovat jednotlivé uchazeče a vyplňovat jejich karty, vysvětluje následující nápověda. Děti, které měly v minulých rocích odklad povinné školní docházky, nemusíme evidovat znovu, ale můžeme je jednoduše vyvolat přes tlačítko Vybrat uchazeče z minulého roku.
Strana 72 z 75První   Předchozí   66  67  68  69  70  71  [72]  73  74  75  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...