Legislativa

MŠMT uvedlo na pravou míru spekulace ohledně rušení speciálních a praktických škol a ústavů náhradní výchovy. Josef Dobeš jednoznačně uvedl, že tyto typy škol a zařízení rušit nebude. Vyslovil, že je hrdý na existenci těchto škol v ČR, a zároveň podotkl, že jsme v tomto směru ojedinělí v Evropě a že si práce speciálních pedagogů velmi váží. Ministr školství chce také dohlížet nad tím, aby se do praktických škol nedostávaly děti, které nemají diagnostikováno mentální postižení.

Ministerstvo školství odebralo Právnické fakultě ZČU akreditaci doktorského studijního programu. Od 29. února 2012 tedy nesmí udělovat titul JUDr. a vypisovat státní rigorózní zkoušky. K těmto krokům přispěla řada problémů a podezření, kterým čelí fakulta již od září 2009, zejména nestandardní způsob přijímání studentů, zkrácená délka studia a opsané práce. Fakultě zároveň neprospěl ani odchod řady vynikajících učitelů.

V resortu školství se v příštích letech připravuje řada změn, vyhláška MŠMT se zabývá také pomaturitními jazykovými školami. Cena studia na tomto typu škol by se měla zvýšit z 20.000 na 30.000 korun, studenti by si též měli sami platit zdravotní a sociální pojištění. Cílem těchto změn je ušetřit více než 100 milionů korun, a snížit tak počet studentů, kteří vzděláváním na těchto jazykových školách oddalují další vzdělávání či zaměstnání. Do tohoto typu škol se totiž hlásí stále menší počet uchazečů, neboť řada z nich dává přednost studiu na vyšších odborných a vysokých školách.

Výkaz Z 2-01 o školní družině a školním klubuKaždoroční předávání výkonového výkazu Z 2-01 o školní družině – klubu je nyní díky aplikaci Škola OnLine – Katedra výrazně příjemnější a jednodušší. Školní informační systém Katedra totiž před několika dny přišel s novou funkcí umožňující sestavení tohoto výkazu. Jednotlivé položky výkazu o školní družině – klubu jsou automaticky napočítány na základě údajů evidovaných v rámci školní matriky a evidence dětí docházejících do školní družiny – klubu.

Základní školy se v příštích letech dočkají řady změn. Jednou z nich budou zpřesněné rámcové vzdělávací programy. Na jejich předělání se již nyní podílí dvacet pedagogů. Nebude se jednat o zásadní změny, ale spíše o vymezení a zpracování toho, co se již běžně na školách vyučuje. Ostatní učitelé pak zdarma absolvují školení v krajských vzdělávacích střediscích.

Strana 10 z 14První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...