Legislativa

Ministr školství Petr Fiala přerušil navrhovanou reformu financování škol svého předchůdce Josefa Dobeše, a to do doby, než bude znám rozpočet pro roky 2013 a 2014. Původně totiž bylo v plánu financovat školy dle naplněnosti jejich tříd, to by však vedlo ke slučování popř. rušení některých škol, zejména v malých obcích.

Maturitní vysvědčení obdrží každý žák, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, a to nejpozději do 6 pracovních dnů poté, co škola předá CERMATu výsledky ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek všech svých maturantů. Ten, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky, obdrží protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

K letošní maturitě podali přihlášku žáci z 1.256 středních škol. Celkový počet přihlášených je o 5 % vyšší než v loňském školním roce. Necelých 8.000 žáků však bude maturitu opakovat. Písemná část maturit se bude konat od 2. do 14. 5. 2012 a ústní část proběhne ve dnech 16. 5. až 8. 6 2012. Ve srovnání s loňským prvním ročníkem státních maturit dojde k několika legislativně-organizačním změnám. Mezi ty nejdůležitější patří:

Ve dnech 21. května až 8. června 2012 se na všech základních školách a víceletých gymnáziích v ČR bude konat generální zkouška ověřování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročnících. Budou se ověřovat výsledky v předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Ministr školství Josef Dobeš podporuje inkluzívní školství, zejména sociálně a zdravotně znevýhodněné děti, proto každý rok vyhlašuje rozvojové programy, které těmto žákům napomáhají, např. Program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012. Díky němu mohlo MŠMT finančně přispět na asistenty pedagoga znevýhodněných dětí částkou 75 milionů.

Strana 7 z 14První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Program je spolehlivý, ale i přesto v případě nejasností jsou tvůrci vždy ochotni ihned poradit a vyřešit problém.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...