Legislativa

Ministr školství Petr Fiala přerušil navrhovanou reformu financování škol svého předchůdce Josefa Dobeše, a to do doby, než bude znám rozpočet pro roky 2013 a 2014. Původně totiž bylo v plánu financovat školy dle naplněnosti jejich tříd, to by však vedlo ke slučování popř. rušení některých škol, zejména v malých obcích.

Maturitní vysvědčení obdrží každý žák, který úspěšně vykonal maturitní zkoušku, a to nejpozději do 6 pracovních dnů poté, co škola předá CERMATu výsledky ústních zkoušek společné části a profilových zkoušek všech svých maturantů. Ten, kdo konal zkoušku společné části maturitní zkoušky, obdrží protokol o výsledcích společné části maturitní zkoušky.

K letošní maturitě podali přihlášku žáci z 1.256 středních škol. Celkový počet přihlášených je o 5 % vyšší než v loňském školním roce. Necelých 8.000 žáků však bude maturitu opakovat. Písemná část maturit se bude konat od 2. do 14. 5. 2012 a ústní část proběhne ve dnech 16. 5. až 8. 6 2012. Ve srovnání s loňským prvním ročníkem státních maturit dojde k několika legislativně-organizačním změnám. Mezi ty nejdůležitější patří:

Ve dnech 21. května až 8. června 2012 se na všech základních školách a víceletých gymnáziích v ČR bude konat generální zkouška ověřování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročnících. Budou se ověřovat výsledky v předmětech český jazyk, matematika a cizí jazyk.

Ministr školství Josef Dobeš podporuje inkluzívní školství, zejména sociálně a zdravotně znevýhodněné děti, proto každý rok vyhlašuje rozvojové programy, které těmto žákům napomáhají, např. Program na podporu financování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se znevýhodněním v roce 2012. Díky němu mohlo MŠMT finančně přispět na asistenty pedagoga znevýhodněných dětí částkou 75 milionů.

Strana 7 z 14První   Předchozí   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...