Legislativa

MŠMT se v těchto dnech zabývalo plánem škol a obcí zkrátit desetiminutové přestávky na pětiminutové. Tento návrh byl však ministerstvem školství zamítnut, neboť by kratší přestávka neumožnila žákům dostatečně se připravit na další hodinu a nezajistila jim prostor pro hygienické potřeby.

Sdělení MŠMT k vedení školní matriky u závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky nebo absolutoria v konzervatoři v případě osob, které nejsou žáky a získaly odborné způsobilosti podle Národní soustavy kvalifikací k řádnému výkonu všech pracovních činností vykonávaných v rámci určitého povolání (15.12.2011 - č.j.: 32217/2011-20).

Na začátku prázdnin obdrželo MŠMT informace, že na některých školách dostávají učitelé na dobu prázdnin pravidelně výpověď. Ministr školství proto vyzval učitele, kteří se s takovými praktikami setkali, aby je oznámili ministerstvu. Zároveň nařídil České školní inspekci provést na těchto školách kontrolu.

Ministr školství Josef Dobeš plánuje využít výsledky plošného testování dětí v 5. a 9. třídách i k rozhodování o dalším vzdělávání žáka. Pokud by totiž žák u tohoto testování neuspěl, neměl by již možnost přihlásit se na maturitní obor, ale pouze na učební. S tímto návrhem přišla Asociace aktivních škol (AASKOL), v jejímž čele stojí ministrův poradce a ředitel pražského gymnázia PORG Václav Klaus mladší.

Od ledna 2012 začne ve školství platit nová mzdová tabulka. Dojde ke sloučení tabulek kvalifikovaných a nekvalifikovaných pedagogů do jedné. Platy se dle MŠMT zvýší všem, avšak kvalifikovaní učitelé budou zařazeni do vyšší třídy, a dostanou tak peněz více.

Strana 9 z 14První   Předchozí   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...