Technologie ve škole

Již 1. října 2012 se rozběhne další individuální sběr dat o žácích základních, středních škol a konzervatoří a o uchazečích vyšších odborných škol. Na předání a kontrolu dat budou mít školy čas pouze do pondělí 15. října. Ověřit správnost dat však můžete již nyní!

Ve škole dochází téměř denně ke změnám v rozvrhu, vyučovací hodiny se suplují, přesouvají, vyměňují nebo odpadají a vedení školy je povinno o této skutečnosti včas informovat své učitele i žáky. Dříve se tomu tak dělo přes školní nástěnku, v dnešní moderní době se však o této skutečnosti můžete dozvědět i elektronicky a kdykoliv budete mít přístup na internet.

Jako třídní učitelé jistě pravidelně hlídáte, aby vám žáci řádně odevzdali omluvenky za své absence. Stejně tak z každodenní praxe víte, že někteří žáci jsou nedisciplinovaní a nosí omluvenky se značným zpožděním, a vy tak zbytečně ztrácíte čas listováním v papírové třídní knize a zjišťováním hříšníků.

Školní informační systém Škola OnLine se i po celý školní rok 2011/2012 rozvíjel a přinášel svým uživatelům nové funkce a možnosti. Následující článek Vám poskytne stručný nástin těch nejdůležitějších novinek zapracovaných v uplynulém školním roce. Při jejich realizaci jsme vycházeli z požadavků škol a zároveň jsme reagovali na legislativní změny. Ve školním roce 2012/2013 jsme nadále otevření přijímat vaše návrhy na vylepšení systému Škola OnLine. A již nyní víme, že je nač se těšit...

Již ve středu 29. 8. 2012 v době mezi 10.00 a 11.30 bude společnost ŠKOLA ONLINE a.s. pořádat pro své zákazníky bezplatný webový seminář. Určený bude tentokrát novým učitelům, kteří se ještě nesetkali se systémem Škola OnLine, nebo jsou začátečníky a chtějí si základy práce s aplikací zopakovat. Začátek webového semináře bude sloužit k orientaci v systému, dále jak se přihlásit - odhlásit a k představení účelu celé aplikace. Následně se podíváme na rozvrh hodin a práci s ním. Naučíme se evidovat a omlouvat docházku a také zadávat známky. Na závěr si ukážeme, jak lze například vytisknout seznam žáků. Registrujte se a zajistěte si místo na semináři!

Strana 12 z 18První   Předchozí   7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...