Výuka

Žáci středních škol mají možnost zúčastnit se celorepublikové soutěže „Navrhni projekt“, kterou pro ně organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj. Cílem akce je formou projektu spolufinancovaného z evropských fondů navrhnout, co by mělo lépe fungovat v okolí účastníků soutěže. Soupeřit lze až v pětičlenných týmech za pomoci svých pedagogů. Soutěž končí 30. listopadu 2012.

Evropská komise pořádá již 6. rokem překladatelskou soutěž Juvenes Translatores (Mladí překladatelé) pro 17leté středoškoláky. Jedná se o mnohojazyčnou soutěž, v níž se mohou žáci rozhodnout z jakého do jakého jazyka budou překládat, musí se však jednat o úřední jazyky Evropské unie. Ze soutěže mohou vytěžit i učitelé, neboť obohatí svoji jazykovou výuku a dokáží lépe namotivovat své žáky. Celkově zvyšuje povědomí o studiu překladatelství a stále narůstající poptávce po překladatelích v Evropě.

V podzimním zkušebním termínu 2012 bylo vykonáno 17,6 tisíc zkoušek formou didaktických testů. Z celkového počtu přihlášených (21,5 tis.) tak k didaktickým testům přišlo více než 4/5 přihlášených (81,6 %).

První ročník Olympiády fyziky a dalších věd POHÁR VĚDY s podtitulem KOUMES 2012 probíhal po celý školní rok 2011/2012 a zorganizovala jej Asociace malých debrujárů České republiky, a to pod záštitou členky rady Pardubického kraje Jany Pernicové za podpory MŠMT a města Litomyšl.

Společnost CERMAT obdržela celkem 8.148 žádostí o přezkoumání výsledků a průběhu maturitní zkoušky v jarním termínu. 5.185 případů, tedy 85 %, se vztahovalo na výsledky hodnocení písemných prací z českého jazyka v základní úrovni obtížnosti. 1.770 žádostí, tj. 67 %, se týkalo didaktického testu z matematiky v základní úrovni.

Strana 11 z 27První   Předchozí   6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...