Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Na jaře 2011 se konalo hlavní šetření projektů PIRLS a TIMSS, které se zabývají měřením výsledků vzdělávání a jejichž cílem je poskytnout informace, jež mohou školám pomoci zvýšit čtenářskou gramotnost žáků a jejich vědomosti v matematice a přírodovědě. Projektu PIRLS se zúčastnili žáci 4. ročníku ze 45 zemí a projektu TIMSS žáci z 52 zemí. V rámci České republiky se jednalo o 177 ZŠ, více než 4.500 žáků a rodičů a téměř 500 učitelů a ředitelů. U čtenářské gramotnosti se testovalo porozumění textu a umění vyhledávat informace, v matematice se sledovala znalost učiva o číslech, geometrii a datech a v přírodovědě znalosti živé a neživé přírody a nauky o Zemi.

Společnost CERMAT vydala již 14. číslo Maturitního zpravodaje, který informuje o novinkách v rámci státní maturity. Představuje podobu maturitní zkoušky pro letošní školní rok a novinky, které maturanty čekají. Dále se dozvíte o způsobu přihlašování k jarnímu zkušebnímu termínu 2013 a o konzultačních seminářích pro učitele ke společné části maturitní zkoušky. Koho zajímá historie maturitní zkoušky, může se dozvědět něco o období po listopadu 1989.

Ministerstvo školství obdrželo dopis Evropské komise, v němž EK vyjadřuje spokojenost s přijatými nápravnými opatřeními ze strany MŠMT po auditu v Operačním programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK). Na základě této zprávy došlo k obnovení proplácení plateb z Bruselu.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo 6. 11. 2012 nové Informace k vyplňování vysvědčení na základních školách od školního roku 2012/2013. Pro školní rok 2012/2013 jsou k dispozici tiskopisy vysvědčení bez odpovídajících úprav. Tiskopisy nemohly být dříve upraveny, neboť v době schvalování novely vyhlášky byly již z velké části rozeslány na školy. Pro školní rok 2013/2014 již budou upraveny. Při vyplňování tiskopisů vysvědčení má přednost pravidlo stanovené vyhláškou před podobou tiskopisu vysvědčení.

Vláda České republiky se svým programovým prohlášením ze dne 4. 8. 2010 zavázala k zavedení pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základního vzdělávání. Po dohodě s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s Programem zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí v roce 2012 Česká školní inspekce systém ověřování výsledků žáků celoplošně poprvé pilotovala v 5. a 9. ročnících základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří.

Strana 10 z 43První   Předchozí   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...