Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Národní institut pro další vzdělávání vyhlásil ve spolupráci s MŠMT, školami a partnery 2. ročník celostátní soutěže DOMINO 2012, která je zaměřená na digitální výukové materiály. Cílem akce je motivovat a podpořit aktivitu učitelů v tvorbě tohoto druhu výukových materiálů a vzbudit zájem o používání moderních informačních technologií ve většině předmětů.

Společnost CERMAT obdržela celkem 8.148 žádostí o přezkoumání výsledků a průběhu maturitní zkoušky v jarním termínu. 5.185 případů, tedy 85 %, se vztahovalo na výsledky hodnocení písemných prací z českého jazyka v základní úrovni obtížnosti. 1.770 žádostí, tj. 67 %, se týkalo didaktického testu z matematiky v základní úrovni.

Ze zprávy České školní inspekce vyplývá, že počet žáků zařazených v programech upravujících vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením se od školního roku 2009/2010 snížil o 8,6 %, a to díky implementaci legislativy České republiky zaručující rovný přístup a podmínky ve vzdělávání. Do té doby bylo kritizováno nadměrné zařazování dětí do programů speciálního vzdělávání.

Společnost CERMAT vydala v pořadí již 12. číslo Maturitního zpravodaje, které se věnuje podzimnímu termínu maturitních zkoušek 2012. Shrnuje základní pravidla při opakování maturitní zkoušky, poskytuje rady ohledně psaní maturitních prací z českého a cizího jazyka a věnuje se nejčastějším dotazům ohledně státních maturit. Předkládá také přehled podmínek konání maturitní zkoušky žáků s přiznaným uzpůsobením podmínek pro její konání.

Ministr školství Petr Fiala se rozhodl na základě procesního auditu učinit ve svém resortu personální změny. Cílem je zdokonalit fungování úřadu a zlepšit komunikaci mezi jednotlivými útvary za účelem lepších služeb pro veřejnost.

Strana 14 z 43První   Předchozí   9  10  11  12  13  [14]  15  16  17  18  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...