Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy

Od 21. května do 8. června testují základní školy znalosti svých žáků 5. a 9. tříd z matematiky, českého jazyka a cizího jazyka. Do letošní generálky se zapojilo 165.000 žáků z 3.700 základních škol. Testy vyplňují děti na počítači, který je automaticky po jejich ukončení vyhodnotí, jejich výsledky jsou tedy okamžitě známé.

Písemné maturity v květnu letošního školního roku se konaly na 1.226 středních školách. Úspěšně vykonaných zkoušek z didaktických testů bylo 167,4 tisíc a neúspěšně 11 tisíc. V základní úrovni testu z českého jazyka neuspělo 1,1 % žáků (loni 2,8 %), z matematiky 19,6 % (loni 15,4 %), z anglického jazyka 4,3 % a z německého jazyka 12 %. Více informací naleznete na stránkách společnosti CERMAT.

Profesor Petr Fiala (47) v roce 1988 ukončil studium historie a bohemistiky na brněnské univerzitě. V roce 1989 spoluzakládal katedru politologie, kterou vedl v letech 1993 až 2002, zde také získal doktorský titul. Později byl jmenován docentem a nakonec i profesorem. Od roku 2002 působí na Katedře mezinárodních vztahů a evropských studií Fakulty sociálních studií MU v Brně, kde se stal i jejím děkanem. V letech 2004 až 2011 byl rektorem Masarykovy univerzity, nyní zde působí jako prorektor pro akademické záležitosti.

V úterý 17. dubna 2012 byla v národním informačním centru pro mládež oficiálně zahájena kampaň „Information right now! Young people are asking“ pod záštitou Rady Evropy a organizace ERYICA. Cílem akce je upozornit mládež na jejich práva, zejména na právo informace, a zviditelnit informační služby pro mládež a zvýšit povědomí o informačních centrech pro mládež po celé Evropě.

Ve dnech 21. a 22. června 2012 pořádá MŠMT v Národní technické knihovně v Praze v rámci projektu Podpora technických a přírodovědných oborů 1. dětskou vědeckou konferenci. Akce je určena pro zájemce ve věku 10 až 15 let. Účast na konferenci, občerstvení a ubytování jsou zdarma.

Strana 17 z 43První   Předchozí   12  13  14  15  16  [17]  18  19  20  21  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...