Česká školní inspekce

Česká školní inspekce chystá od 1. 9. 2014 změnu způsobu předávání záznamů o úrazech. S ohledem na tuto skutečnost rozesílá v těchto dnech pan náměstek ústředního školního inspektora pro inspekční činnost, PhDr. Ondřej Andrys, MAE, ředitelům školy oznámení o chystaných novinkách. S ohledem na to, že v dopise je zmiňováno pouze doručování záznamů o úrazech na ČŠI pouze skrze aplikaci 602XML Filler, přinášíme doplňující informace, které mají vazbu na Školu OnLine.

Ve dnech 13. 5. – 7. 6. 2013 proběhla 2. celoplošná generální zkouška ověřování znalostí žáků 5. a 9. ročníků ZŠ a odpovídajících ročníků dalších druhů škol. Cílem bylo poskytnout zpětnou informaci o znalostech žáků. Do testování se zapojilo 3.759 škol a v jejich rámci 166.150 žáků.

Na základních školách v ČR začala v těchto dnech druhá generálka testování žáků pátých a devátých tříd a příslušných ročníků víceletých gymnázií a konzervatoří. Testy mají ověřit minimální znalosti žáků z českého jazyka, matematiky a cizích jazyků a probíhají elektronickou formou.

Vláda České republiky se svým programovým prohlášením ze dne 4. 8. 2010 zavázala k zavedení pravidelného zjišťování výsledků vzdělávání v 5. a 9. ročníku základního vzdělávání. Po dohodě s ministrem školství, mládeže a tělovýchovy a v souladu s Programem zjišťování výsledků vzdělávání Českou školní inspekcí v roce 2012 Česká školní inspekce systém ověřování výsledků žáků celoplošně poprvé pilotovala v 5. a 9. ročnících základních škol a v odpovídajících ročnících víceletých gymnázií a konzervatoří.

Ze zprávy České školní inspekce vyplývá, že počet žáků zařazených v programech upravujících vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením se od školního roku 2009/2010 snížil o 8,6 %, a to díky implementaci legislativy České republiky zaručující rovný přístup a podmínky ve vzdělávání. Do té doby bylo kritizováno nadměrné zařazování dětí do programů speciálního vzdělávání.

Strana 1 z 3První   Předchozí   [1]  2  3  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...