Národní institut dětí a mládeže

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy pro rok 2013 uvolnilo dotační prostředky na realizaci I. ročníku kvalifikačního Studia pedagogiky volného času dle novely zákona 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících. Zájemcům o toto studium nabízíme jedno z míst ve studijní skupině Národního institutu dětí a mládeže MŠMT.

MŠMT a Národní institut dětí a mládeže MŠMT ve spolupráci s Českou biskupskou konferencí pořádají u příležitosti 1150. výročí příchodu věrozvěstů Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu literárně-historickou soutěž Cestou dvou bratří.

V letošním školním roce proběhne již 10. ročník literární, historické a fotografické soutěže Daniel, kterou pořádá Národní institut dětí a mládeže MŠMT ve spolupráci s Kulturním a vzdělávacím centrem Židovského muzea v Praze, Památníkem Terezín a Muzeem romské kultury v Brně. Soutěž je jednokolová a jejím letošním tématem je Holocaust a jeho reflexe (současné rasové problémy a problematika soužití různých etnik v ČR). I. kategorie je určena pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ, 3. a 4. ročníků osmiletých gymnázií a 1. a 2. ročníků šestiletých gymnázií, II. kategorie všem žákům středních škol.

Národní institut dětí a mládeže Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pořádá v rámci národního projektu Klíče pro život odborné kurzy se zaměřením na rozvoj a zkvalitnění zájmového a neformálního vzdělávání. Jsou určeny pro pedagogy volného času, pro vychovatelky ve školních družinách a školních klubech i pro dobrovolníky pracující s dětmi a mládeží v nestátních neziskových organizacích a ve střediscích volného času.

V prostorách Středního odborného učiliště gastronomie a podnikání v pražském Hloubětíně se ve dnech 3. – 4. června 2011 konalo celostátního setkání pedagogických pracovníků školních družin a školních klubů. Akce proběhla v rámci Průběžného vzdělávání projektu Klíče pro život – Rozvoj klíčových kompetencí v zájmovém a neformálního vzdělávání, jehož realizátory jsou Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národní institut dětí a mládeže.

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým kladem je přístup do školní matriky a ke všem dalším školním datům prostřednictvím uživatelského jména a hesla z jakéhokoli počítače připojeného k internetu.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...