Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) zahájil letošní jarní sběr dat ze školních matrik. Odpovídající údaje k rozhodnému datu 31. března 2009 mohou školy typu ZŠ, SŠ a konzervatoř předávat elektronickou cestou během dubna a května, školy typu VOŠ do konce dubna.

Více informací hledejte na stránkách ÚIV.

Ocenění pro nejlepšího učitele České rupubliky roku získala Lucie Andělová, která tak porazila svých 61 soupeřů v anketě Zlatý Ámos. Korunku pro vítěze si učitelka ze základní školy Komenského v Karviné odnesla také z hlasování dětské poroty a získala tak i titul Dětská Ámoska 2009. Lucie Andělová je teprve pátou ženou, která zvítězila v této již šestnáct let organizované anketě.

Jan Amos Komenský, učitel národů, se narodil 28. března 1592 na Moravě. Tento den je proto oficiálně považován i za Den učitelů.

Škola OnLine se k oslavám tohoto svátku připojuje a přeje všem hodně zdaru, nadšení a neutuchajícího elánu pro vykonávání této náročné pedagogické profese. 

 

Tým Škola OnLine, 27.3.2009

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy zveřejnilo novou podobu několika školských dokumentů pro základní školy, mezi něž patří hlavně třídní knihy, katalogové listy a třídní výkazy.

Podobu zmíněných dokumentů, důvody pro jejich inovaci a další informace najdete na stránkách MŠMT.

Aktuálně 15 vysokých škol nebo jejich fakult v Česku, které stále přijímají přihlášky ke studiu v následujícím akademickém roce, nepožaduje od adeptů složení přijímacích zkoušek. Na dalších 20 je navíc pravděpodobnost přijetí vyšší než 80 %.

Zájemci o vysokoškolské studium stále mají šanci přihlásit se na 60 vysokých škol či fakult. Nejvíce možností je na technicky zaměřených školách, volná místa ale hlásí i ekonomické nebo humanitní obory.

Více informací najdete na portálu Novinky.cz nebo informačním serveru Navigatorka.cz.
Strana 255 z 274První   Předchozí   250  251  252  253  254  [255]  256  257  258  259  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro vedení školy je jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd.

Mgr. Karolína Žáková
SSUPŠ - Zámeček

Zobrazit další...