Školení Pověřenců pro ochranu osobních údajů

Školám, jako veřejným institucím ukládá Obecné nařízení o ochraně osobních údajů povinnost zavést pozici Pověřence pro ochranu osobních údajů a kompletně upravit vnitřní procesy tak, aby po 25. 5. 2018 ochrana osobních údajů na škole plně vyhovovala GDPR. Dvoudenní intenzivní školení Vás provede všemi ustanoveními GDPR a vzhledem k praktickému zaměření se naučíte odhalovat slabá místa v organizačním či technickém zabezpečení osobních údajů na školách.

Co se na školení dozvíte?

Školení Vás kompletně seznámí s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů a povinnostmi, které z něj pro školy vyplývají. Podrobně budou probrány modelové situace, kterými budete procházet v rámci procesu implementace GDPR pravidel. Na praktických příkladech bude ukázána strategie přístupu k implementaci GDPR, vzorová organizační a technická opatření a další aspekty reálné implementace na školách

Pro koho je školení určeno?

Školení je určeno pro budoucí Pověřence pro ochranu osobních údajů či jiné pracovníky školy, kteří budou implementovat GDPR na školách.

Kdy začít?

Vzhledem k termínu účinnosti legislativy k 25. 5. 2018 a předpokládané potřebě kompletně revidovat systém sběru osobních údajů, je vhodné se problematikou začít zabývat co nejdříve.

Co je náplní školení?

 • Smysl a účel Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, další legislativa vztahující se k bezpečnosti
 • Obecné nařízení o ochraně osobních údajů jako legislativní norma
 • Pojmy v GDPR a principy (odpovědnost, přístup založený na riziku)
 • Definice osobních údajů, kategorie, kontext užití
 • Práva subjektu údajů
 • Povinnosti správců a zpracovatelů osobních údajů
 • Právní důvody zpracování osobních údajů a souhlas subjektu údajů
 • Role pověřence pro ochranu osobních údajů
 • Zabezpečení dat (organizační a technická opatření)
 • Porušení zabezpečení osobních údajů, pokuty a sankce
 • GDPR Audit a Analýza dopadu – mapování OÚ, analýza procesů
 • Sběr a zpracování osobních údajů na školách – praktické příklady
 • Ochrana osobních údajů jako proces
 • Modelové příklady procesu implementace GDPR na školách
 • Organizační a technická opatření pro zajištění souladu vnitřních procesů školy s GDPR

Jak se zúčastnit?

Aktuálně pro Vás máme vypsané následující termíny školení:

Termín Lokalita Cena  
13. - 14. 3. 2018 Praha, Karlovo nám. 10000 Kč bez DPH Objednat

 

Nevyhovuje Vám žádný z výše uvedených termínů školení? Kontaktujte nás prosím na gdpr@skolaonline.cz a zkusíme najít řešení i pro Vás.


ŠKOLA ONLINE a.s. si vyhrazuje právo na zrušení školení v případě, že se na školení nepřihlásí dostatečný počet zájemců. Po naplnění minimální kapacity školení Vás budeme kontaktovat a potvrdíme Vám přijetí Vaší přihlášky. Zhruba týden před konáním školení Vám zašleme podrobnější informace o místě, přesném čase konání akce atd.

Kapacita místností je omezena. Doporučujeme proto s registrací neotálet. Registrace je závazná a bude ji možno provést do naplnění kapacity. Ze školení je možné se bezplatně odhlásit 14 dnů před datem konání konkrétního školení. V opačném případě budeme nuceni účtovat storno poplatek ve výši 100 % ceny školení. 

Vstup do Školy OnLine

Reference

Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence.

Mgr. Jan Řepík
Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

Zobrazit další...