Aktuality o GDPR

27

GDPR v článku 42 definuje, že členské státy EU by měly zavést mechanismy pro vydávání osvědčení o ochraně osobních údajů a nastavit pravidla pro vydávání pečetí/známek dokládajících soulad operací zpracování prováděných správci/zpracovateli s GDPR. Jde v zásadě o jakési obecné identifikátory, které budou deklarovat, že daný subjekt zavedl správná opatření pro ochranu osobních dat (známka kvality). Článek 43 GDPR pak definuje jaké subjekty jsou oprávněné k vydávání takových osvědčení.

 

V červnu 2017 vydal ÚOOÚ jako dozorový orgán GDPR v ČR stanovisko, že subjektem pro vydávání osvědčení o ochraně údajů podle čl. 43 GDPR bude Český institut pro akreditaci, o.p.s.. Důvodem pro volbu této instituce jsou její dlouholeté zkušenosti s certifikační činností, nezávislost a možnost celoevropského uznávání takto vydaných osvědčení.  

K dnešnímu dni však nejsou známy žádné podrobnosti k možnosti správců/zpracovatelů získat akreditaci. Nezbývá než doufat, že akreditační orgán připraví mechanismy pro získání známek kvality co nejdříve, aby zejména zpracovatelé osobních údajů mohli vůči správcům OÚ deklarovat svůj soulad s GDPR oficiální pečetí kvality, a to ještě před účinností GDPR v květnu 2018.

 

Více informací naleznete ve zprávě ÚOOÚ.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...