Aktuality o GDPR

05

Na seminářích pro ředitele škol se často setkáváme s otázkou, jak mají školy nakládat s osobními údaji na vizitkách. Bude potřeba po 25. 5. 2018 mít od každého, jehož vizitku mám k dispozici, písemný souhlas se zpracováním osobních údajů?

 

Pokud budeme respektovat účel, pro který byly osobní údaje poskytnuty (tzn. nejčastěji pro to, abychom mohli dotyčnému zavolat či poslat mail v konkrétní věci), souhlas k „vlastnictví“ vizitky nebude třeba. Již samotné předání vizitky je dostatečným projevem souhlasu osobní údaj poskytnout. V praxi bude rovněž nastávat, že vizitku obdržíme od fyzické osoby bez jasného vymezení důvodu („pokud budete něco potřebovat, zastihnete mne na těchto kontaktech“). V obou uvedených případech je účel jasně definován a ponechání si vizitky pro možnost kontaktování osoby je zcela v souladu s GDPR.

 

Opačná situace by však nastala, pokud byste nechali své vizitky zpracovat například pro vytvoření seznamu „dodavatelů“ a tento seznam poskytli svým kolegům na škole. V tomto případě se již jedná o zpracování pro jiný účel a bude potřeba získat souhlas od subjektu údajů.

Více informací viz také rozhovor Evy Škorničkové v rámci Brave show.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ a MŠ MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...