Aktuality o GDPR

05

Na seminářích pro ředitele škol se často setkáváme s otázkou, jak mají školy nakládat s osobními údaji na vizitkách. Bude potřeba po 25. 5. 2018 mít od každého, jehož vizitku mám k dispozici, písemný souhlas se zpracováním osobních údajů?

 

Pokud budeme respektovat účel, pro který byly osobní údaje poskytnuty (tzn. nejčastěji pro to, abychom mohli dotyčnému zavolat či poslat mail v konkrétní věci), souhlas k „vlastnictví“ vizitky nebude třeba. Již samotné předání vizitky je dostatečným projevem souhlasu osobní údaj poskytnout. V praxi bude rovněž nastávat, že vizitku obdržíme od fyzické osoby bez jasného vymezení důvodu („pokud budete něco potřebovat, zastihnete mne na těchto kontaktech“). V obou uvedených případech je účel jasně definován a ponechání si vizitky pro možnost kontaktování osoby je zcela v souladu s GDPR.

 

Opačná situace by však nastala, pokud byste nechali své vizitky zpracovat například pro vytvoření seznamu „dodavatelů“ a tento seznam poskytli svým kolegům na škole. V tomto případě se již jedná o zpracování pro jiný účel a bude potřeba získat souhlas od subjektu údajů.

Více informací viz také rozhovor Evy Škorničkové v rámci Brave show.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...