14

Dnem 30. 9. 2017 byla ukončena platnost vyhlášky 223/2005 Sb. o některých dokladech o vzdělání. Od 1. 10. 2017 je tisk vysvědčení možný pouze podle vyhlášky 3/2015 Sb. Tisk výpisů z vysvědčení za 1. pololetí zůstává prakticky beze změn, změny se dotknou tisku vysvědčení na konci roku. Mezi hlavní novinky při tisku vysvědčení podle této vyhlášky patří:

 

  1. Všechny vzory nyní nově pro všechny typy škol obsahují kolonku pro QR kód.
  2. Kolonka pro QR kód se pro ročníková vysvědčení nevyplňuje. QR kód se vyplňuje pouze u vysvědčení, která slouží jako doklad o dosažení stupně vzdělání - QR kód se tedy na ročníkové vysvědčení tiskne pouze žákům na základní škole, kteří úspěšně ukončili 9. ročník (10. ročník pro ZŠ speciální), či žákům příslušného ročníku víceletých gymnázií (2. ročník u šestiletých nebo 4. ročník u osmiletých gymnázií)
  3. Vysvědčení, které je dokladem o získaném vzdělání se tiskne na číslovaný tiskopis, který má jiný rozměr (210x280 mm) než běžná ročníková vysvědčení. Tiskopis je momentálně dostupný u společnosti SEVT a OPTYS a to v bianco (doporučujeme) i nebianco variantě pro základní školy, ročníkové vysvědčení s dokladem o získaném základním vzdělání (pro víceletá gymnázia), je možné tisknout pouze v bianco variantě.
  4. Již nejsou rozlišeny vzory vysvědčení školy s oborem 7901C01 - Základní škola a s oborem 7901B01 - Základní škola speciální, pro oba tyto obory jsou nyní vzory vysvědčení jednotné. Přičemž pro ZŠ speciální také platí předchozí bod 3.

Celý text vyhlášky 3/2015 Sb. můžete stáhnout zde.

Podrobnější informace ke způsobu tisku vysvědčení podle nové vyhlášky Vám přineseme v samostatném článku. Pokud již nyní hodláte nakoupit vhodné tiskopisy, doporučujeme za 1. pololetí vydat žáků výpisy z vysvědčení na běžném kancelářském papíře a na konec školního roku nakoupit tzv. „bianco“ tiskopisy, na které pak vytisknete vysvědčení dle potřeby – jak známkové, tak se slovním hodnocením. 

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem.

Ing. Martin Kocman

Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Zobrazit další...