PŘEHLED VYPSANÝCH ŠKOLENÍ

Eva Sýkorová / 19. srpna 2020 / Kategorie: Školení učitelů

Webové školení v užívání systému Škola OnLine pro učitele

Datum události: 27. 8. 2020 13:00 - 16:00 Export událost
  • Účast: 1038
  • Sedadla: Neomezený
  • Zbývající: Neomezený
Registrace události již není možná.

Chcete se seznámit s prostředím aplikace Škola OnLine a s nejčastěji využívanými funkčnostmi z pohledu učitele (třídního učitele)? Provedeme Vás všemi moduly, které jako učitel budete nejčastěji využívat, seznámíme Vás s prostředím aplikace, pomůžeme Vám s orientací v systému a ukážeme si jak správně provádět nejčastější činnosti typu zápis do třídní knihy, zápis hodnocení, evidenci absence, poznámek do třídní knihy a mnoho dalšího. 

Zaregistrujte se na školení a vyčkejte na doručení odkazu na Váš e-mail, prostřednictvím kterého se k webovému semináři přihlásíte. Potřebujete pouze počítač s připojením k internetu a funkční zvukové zařízení (reproduktory). 

Školení je ZDARMA!


Podrobná osnova školení:

   ·     Úvod 

·     Co je Škola OnLine? 

·     Kde získat přístupy 

·     Jak se přihlásit, jak si změnit heslo, co dělat když jej zapomenu? 

·     Základní ovládací prvky Školy OnLine

·         Nápověda, kalendář, odhlášení (automatické odhlašování z aplikace – upozornit na parametr )

·         Základní ovládací prvky

·         Ovládání hlavního Menu

·         Životní situace a jejich použití  

·     Kalendář

·         hlavní pracovní plocha Školy OnLine – zobrazují se zde všechny denní aktivity uživatele, tedy hodiny, suplování, poznámky, výukové zdroje, hodnocení, školní akce atd..

·         kontextová nabídka pravého tlačítka myši na rozvrhové hodině 

·         Zápis do TK – Denní ve třídě

·         Poznámka k výuce

·         Poznámka k hodině

·         Zadávání Hodnocení

·         Nové hodnocení

·         Úprava hodnocení

·         Probrané učivo

·         Poznámka do třídní knihy

·         Poznámka k hodině

·     Zadání absence

·     Omlouvání absence třídnímu učiteli

 ·         Uzávěrky učitele

o    Čtvrtletní uzávěrka 

·     Výuka

·         Výukové zdroje

·         Tematické plány

·     Rozvrh

·         Obecná událost

·         Výpis rozvrhu

·         Výpis suplování

·         Plán práce

·     Správa aplikace

·         Parametry aplikace - uživatelské

·         Nastavení – Změna hesla

·         Výstupy

·         Tiskové sestavy

·         Způsobe generovaní přidělených tiskových výstupů administrátorem např. Seznamy žáků, Čtvrtletního hodnocení ve třídě apod. 

·     Komunikace

·         Zprávy 

·     Základní přehled funkcí pro žáky a rodiče

·         Nastavení parametrů aplikace

·         Změna hesla do systému

·         Hodnocení

·         Chování žáka/studenta

·         Zprávy

·         Elektronická omluvenka (pouze pro rodiče) 

 

Tisk
4404

x
Vstup do Školy OnLine

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...