03

ÚIV provedlo v roce 2010 průzkum na 198 základních školách na téma „kurikulární reforma v uplynulých dvou letech, neboli výuka dle školních vzdělávacích programů (ŠVP)“.

Ředitelé a učitelé hodnotí tuto změnu kladně, zlepšila se spolupráce učitelů a dále zapojení žáků do výuky. S kladným hodnocením se setkaly také nové metody práce (průřezová témata, propojování výuky s praxí apod.).

Hůře však dopadlo hodnocení vztahů mezi žáky a spolupráce mezi učiteli a rodiči. Stále je pro učitele problematické motivovat žáky k učení. Motivace se u žáků měnila dle ročníku, který navštěvují, např. žáky devátých tříd nejvíce motivuje k učení dostat se na střední školu, zatímco u žáků nižších ročníků tomu byly dobré známky a zájem o dané předměty. Dále byly zmíněny finanční a materiální problémy pedagogů.

Hlavní závěry na průzkumu jsou uvedeny na webových stránkách ÚIV.

Publikováno v: Školství


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...