10

Zahájení školního roku bývá často spojené s příchodem nových učitelů, které je nutné také zaregistrovat do školního informačního systému. Na následujících řádcích si stručně probereme důležité kroky, které je potřeba učinit v aplikaci Škola OnLine jak při příchodu nového učitele, tak při odchodu učitele, který z jakéhokoliv důvodu své působení na škole ukončil.

Při registraci učitele, který ještě v evidenci není, použijeme odkazu Evidence osob - Zaměstnanci školy - Učitelé. Na tomto formuláři se evidují osobní data všech učitelů na škole, zřizují/ruší uživatelské účty, případně provádí změna hesla k nim. Nového učitele zde založíme kliknutím na tlačítko „Nový záznam“. Po vyplnění a uložení základních osobních údajů učitele je nezbytné provést založení účtu a umožnit tak učiteli přístup do aplikace.

Založení účtu provedeme opět na formuláři Učitelé, v menu Evidence osob - Zaměstnanci školy- Učitelé. Samotné založení provedeme pomocí tlačítka „Založit účet“ v pravé části obrazovky. V případě, že učitel v dané chvíli na škole vyučuje, měl by mít nastavenu hodnotu v detailu u své osoby u položky „Stav“ na „Aktivní“.

Při odchodu učitele z pracovního poměru je nutné provést zrušení uživatelského účtu a zároveň změnu Stavu u osoby na Neaktivní. Takto nastavený učitel se již nemůže přihlásit do aplikace a nebude se již nabízet např. pro tvorbu rozvrhu a podobně. Oba tyto kroky se provádějí na formuláři Učitelé při zobrazení detailu osoby.

Podrobný návod pro evidenci Učitelů naleznete v uživatelské příručce v kapitole Evidence osob - Zaměstnanci školy - Učitelé.

V případě změny příjmení učitele (např. provdání se a podobně) je potřeba založit novou kartu, neboť jej potřebujeme v historii zachovat i pod původním jménem.

Publikováno v: Nepřehlédněte


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...