Vstupy pro 'Eva Sýkorová'

Zákonní zástupci římskokatolického vyznání podali návrh na zrušení několika ministerských opatření v částech, jež upravují sexuální výchovu. Postavili se tak proti plánu MŠMT začlenit od příštího školního roku sexuální výchovu do předmětu „etická výchova“. Argumentovali zejména tím, že sexuální výchova náleží právě jim, tedy rodičům nezletilých dětí, a že patří do ústavně zaručeného práva zákonných zástupců na výchovu vlastních dětí. Dále projevili nesouhlas s tím, že je v dokumentech kladen důraz na používání antikoncepce.

Napjatá situace ve Vládě ČR má za následek výměnu ministra vnitra Radka Johna, jehož nahradí Jan Kubice. Současná vládní krize se nedotkne ministra školství Josefa Dobeše, který bude i nadále v čele Ministerstva školství ČR. Předseda vlády Petr Nečas totiž zohlednil projekt státních maturit.

Ústav pro informace ve vzdělávání (ÚIV) zveřejnil výsledky statistik ohledně naplněnosti mateřských škol. Z nich vyplynulo, že roku 2003 byl počet dětí v tomto druhu školního zařízení 286 000, zatímco nyní je to již 329 000, jedná se tedy o patnáctiprocentní nárůst. Nejvyšší počet zaznamenávají mateřské školy v Praze, středních Čechách a Královéhradeckém kraji. Přednost dostávají děti rok před nástupem do základní školy. Školky se snaží snižovat počet dětí tím, že např. nepřijímají děti, jejichž rodič je ještě doma s jejich mladším sourozencem. S tímto postupem však nesouhlasí ombudsman Pavel Varvařovský. Tvrdí, že mateřské školy nejsou poskytovatelem pečovatelské služby, ale vzdělávacím zařízením, a ke vzdělání mají mít přístup všechny děti bez rozdílu.

Vláda ČR schválila 13. dubna novelu školského zákona. Podle ministra školství Josefa Dobeše se tímto krokem výrazně sníží byrokracie na školách. Zároveň se však ministr brání tomu, že by novela znamenala návrat k povinným školním osnovám, a dodává: "V žádném případě tato novela nebude učitelům diktovat, co mají dělat. Vytvořili jsme pro ně didaktickou pomůcku, která jim bude sloužit jako návod, nikoliv nařízení". Tato pomůcka má učitelům pomoci při tvorbě ŠVP.

Je obecně známo, že většina Čechů má problém domluvit se cizími jazyky, a to i přesto, že se je učí. Centrum Evropského vzdělávacího centra (EVC) chce této situaci napomoci, a proto zavádí novinku - kurzy přes mobilní telefon a e-mail. V praxi by to vypadalo tak, že by účastník kurzu obdržel každý den tři slovíčka, tři fráze a jazykový poslech ve formátu MP3. Na konci každého týdne by pak přes e-mail vyplnili krátký překladový test. Za rok by si tak studenti osvojili dva tisíce slovíček a frází. Tato forma studia by měla být prospěšná zejména pro pracující, kteří z nedostatku času nemohou pravidelně navštěvovat jazykové kurzy.

Strana 73 z 83První   Předchozí   68  69  70  71  72  [73]  74  75  76  77  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...