Vstupy pro 'Eva Sýkorová'

eTwinning je projekt, ve kterém realizují školy z různých zemí vzdělávání prostřednictvím informačních a komunikačních technologií. Podporuje spolupráci žáků i učitelů MŠ, ZŠ, SŠ a VOŠ v rámci Evropské unie, dále povědomí mladých lidí o různorodosti multilingvální a multikulturní společnosti a jejich dovednosti vzdělávat se, žít a pracovat v Evropě. Zaměřuje se na mezinárodní spolupráci škol a jejich partnerství a společné aktivity. K vzájemné diskusi pak školy využívají diskusní fóra, chaty a videokonference.

Ministr školství, Josef Dobeš, plánuje vrátit do základních škol učební osnovy, prozatím pouze pro český a anglický jazyk a matematiku. Hlavním důvodem jsou neuspokojivé výsledky českých žáků v mezinárodním srovnání.

Ministerstvo školství se rozhodlo od příštího akademického roku změnit způsob financování vysokých škol. Cílem je, aby nejprve obdržely pouze část peněz, a teprve poté, co prokážou dostatečnou kvalitu, by získaly další finance. Školy tedy mezi sebou budou „soutěžit“ v úspěchu ve vědě nebo v tom, jak spolupracují se zahraničními badateli ve výzkumu. Zohledňovat se bude i uplatnitelnost absolventů na trhu práce. Účelem změn ve financování je zkvalitnit univerzitní vzdělávání. Rektoři vysokých škol tento plán podporují, avšak část peněz, kterou obdrží na začátku, se jim zdá příliš nízká a hlavně velmi rozdílová oproti finančnímu obnosu, který dostávaly doposud.

Josef Dobeš, ministr školství, plánuje zavést matematiku jako třetí povinný předmět u státních maturit, a to již za dva roky. To znamená, že od roku 2013 by museli studenti konat maturitu ze třech povinných předmětů – z českého jazyka, anglického jazyka a matematiky. Povinnou maturitu z matematiky se již snažil neúspěšně zavést v roce 2008 bývalý ministr školství, Ondřej Liška (SZ).

Na jaře ve dnech od 26. do 29. května se uskuteční již 13. ročník Bambiriády. Jedná se o celorepublikovou přehlídku činností dětských a mládežnických sdružení, domů dětí a mládeže a center volného času. Tato akce se bude konat v 17 městech naší republiky (České Budějovice, Frýdek-Místek, Cheb, Chomutov, Chrudim, Ivančice, Jihlava, Liberec, Milovice, Náchod, Ostrava, Plzeň, Praha, Rychnov nad Kněžnou, Třinec, Zábřeh na Moravě a Zlín). Pro letošní Bambiriádu navrhli organizátoři motto „Máme se o co podělit“, a to ve spojitosti s poselstvím Evropského roku dobrovolnictví, jehož oficiální akcí v oblasti mládeže se Bambiriáda stala.

Strana 79 z 83První   Předchozí   74  75  76  77  78  [79]  80  81  82  83  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

V době distanční výuky je Škola OnLine výborným prostředkem k zadávání domácích úkolů a testů.

Mgr. Jaroslava Studničková
Základní škola v Chotěšově

Zobrazit další...