Vstupy pro 'Eva Sýkorová'

Tuto soutěž organizuje pro základní a střední školy systém Elektrowin. Projekt se zaměřuje na oblast odběru vyřazených elektrospotřebičů a recyklaci elektroodpadu. Již nyní je do něj zapojeno zhruba 700 škol. Cílem je ukázat žákům zábavnou formou, že nepotřebné elektrospotřebiče nepatří do obyčejné popelnice a že recyklací můžeme ušetřit obrovské množství surovin.

Národní ekonomická rada vlády (NERV) doporučuje školám, aby začaly vyučovat povinně pouze anglický jazyk a ostatní cizí jazyky dobrovolně. Dle jejího názoru je perfektní znalost anglického jazyka přínosnější. Zároveň upozorňuje na to, že ušetřené peníze by se daly použít na rozvoj finanční a právní gramotnosti a IT dovedností. Orientace v těchto oblastech je totiž pro budoucí povolání přínosnější. Reaguje tím také na stále klesající výsledky českých žáků v mezinárodních srovnávacích testech. K tomuto názoru se přiklání i samotný ministr školství, Josef Dobeš.

Od 1. 10. 2010 realizuje společnost CCA Group a.s. ve spolupráci se SCIO projekt „Podpora využití ICT ve výuce průřezových témat na základních školách“, jehož předmětem je podpora využití informačních technologií při rozvoji výuky průřezových témat na druhých stupních základních škol v celé ČR.

MŠMT připravuje on-line srovnávací testy pro 5. a 9. ročníky, které si žáci vyzkouší letos v říjnu. Učitelé se však obávají, jak žáci zvládnou testování na počítačích, neboť doposud byli zvyklí pracovat s papírovými testy. Problémy mohou tedy nastat u žáků, kteří nejsou zvyklí psát na klávesnici, a dále u počítačů se starým monitorem.

V minulých dnech informovala různá periodika o úniku dat a informací z MŠMT, zejména ze mzdového informačního systému.

Tato informace byla pro samotného ministra školství, Josefa Dobeše, šokující.  Zavázal se, že podnikne všechny možné kroky, které povedou k odhalení zdrojů úniků mzdového informačního systému. Ministr zároveň potvrdil, že v žádném případě nesouvisí se sledováním e-mailové korespondence svých podřízených. O této aktivitě nevěděl, tudíž nemohl k ní dát ani žádný příkaz.

Strana 80 z 83První   Předchozí   74  75  76  77  78  79  [80]  81  82  83  Další   Poslední   
Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...