Postup zavedení GDPR

V rámci zavádění GDPR do každodenní praxe by škola měla podniknout celou řadu aktivit:

Konzultační služby a služba pověřence je totiž poskytována dlouhodobě, zatímco aktivity jako realizace školení, provedení auditu, nebo zpracování metodiky jsou uskutečňovány jednorázově. Důležité je především jejich správné načasování, které je zachycené na následujícím obrázku a mělo by vést k tomu, aby škola byla nejpozději v květnu 2018 připravena dodržovat evropskou směrnici.

 

S realizací jednotlivých aktivit i jejich správným načasováním Vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Máte-li jakoukoliv otázku, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu gdpr@skolaonline.cz.

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ním bez problémů sžili během několika málo dnů.

David Švarc
Základní škola Martina Luthera v Plzni

Zobrazit další...