Postup zavedení GDPR

V rámci zavádění GDPR do každodenní praxe by škola měla podniknout celou řadu aktivit:

Konzultační služby a služba pověřence je totiž poskytována dlouhodobě, zatímco aktivity jako realizace školení, provedení auditu, nebo zpracování metodiky jsou uskutečňovány jednorázově. Důležité je především jejich správné načasování, které je zachycené na následujícím obrázku a mělo by vést k tomu, aby škola byla nejpozději v květnu 2018 připravena dodržovat evropskou směrnici.

 

S realizací jednotlivých aktivit i jejich správným načasováním Vám samozřejmě rádi pomůžeme.

Máte-li jakoukoliv otázku, neváhejte nás kontaktovat na e-mailu gdpr@skolaonline.cz.

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...