Právní poradna k zápisům do 1. třídy
V nelehké době vám posíláme tipy od našich partnerů na doplnění online výuky. ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌ ‌
Škola OnLine
Právní poradna advokátní kanceláře Holubova advokáti

Oslovili jsme našeho partnera advokátní kancelář Holubova advokáti s.r.o., abychom vám zprostředkovali právní pohled na aktuální témata a problémy, které se řeší v souvislosti se současnou situací ve školství.

Jako první vám přinášíme právní pohled a odpovědi na otázky ohledně zápisů do 1. tříd. 
Právní poradna - Zápisy do 1. tříd

Začíná duben a s ním i zápisy do prvních tříd koronaviru navzdory. Školy musí narychlo upravovat celý proces tak, aby byl zápis proveden bez přítomnosti dětí. Jak ho tedy nastavit efektivně a správně? Přinášíme několik základních informací.
  • Zápis k povinné školní docházce proběhne v termínu určeném ředitelem školy od 1. dubna do 30. dubna. Ředitelům doporučujeme, aby stanovili dostatečně dlouhou lhůtu k přijímání žádostí o zápis.
  • Zápis k povinné školní docházce se uskuteční bez osobní přítomnosti dětí ve škole, tedy součástí zápisu nebude motivační či jiná část, ale pouze formální část.
  • Pokud škola již před vypuknutím pandemie uveřejnila informace o organizaci a průběhu zápisů včetně kritérií přijetí a popisu formálních a jiných částí zápisu na webových stránkách, je nutné tyto informace aktualizovat.
  • Žádost o zápis dítěte nemá standardizovaný tiskopis. Musí však splňovat náležitosti podání podle § 37 správního řádu. Škola nemůže trvat na dodání vlastního tiskopisu.
  • Žádost o zápis dítěte je možno učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě uznávaným elektronickým podpisem. Za písemnou podobu se považuje i zaslání žádosti datovou schránkou. Tento požadavek vyplývá z § 37 odst. 4 správního řádu. V praxi to znamená, že žádost o zápis dítěte lze podat: 
  • poštou: zákonný zástupce tiskopis žádosti nebo vlastní žádost vytiskne, vyplní, vlastnoručně podepíše a odešle prostřednictvím pošty škole.
  • prostřednictvím datové schránky: pokud má alespoň jeden ze zákonných zástupců zřízenou datovou schránku, může zaslat žádost jejím prostřednictvím. Zprávou poslanou datovou schránkou není nutné podepisovat, postačí, že je z příslušné datové schránky odeslána. Je nerozhodné, jestli má zákonný zástupce zřízen datovou schránku jako podnikatel nebo jako soukromá osoba. Pozor! Nelze poslat datovou zprávu z datové schránky společnosti, kde je jeden ze zákonných zástupců společníkem či jednatelem (vlastníkem) společnosti.
  • prostřednictvím e-mailu se zaručeným elektronickým podpisem. Pozor! Prostý e-mail bez elektronického podpisu nestačí.
  • osobně: zákonný zástupce tiskopis žádosti nebo vlastní žádost odevzdá na podatelně školy. Termíny s jednotlivými zákonnými zástupci je vhodné ošetřit tak, aby se ve stejné době nezdržovalo ve škole více osob, než je nutné.
  • MŠMT dovoluje, aby součástí přihlášky byla kopie rodného listu. To však dle našeho názoru nevyplývá z žádného právního předpisu. Domníváme se, že je tento požadavek nadbytečný. Pokud škola pochybuje o správnosti údajů, může ověřit jejich správnost v součinnosti se zřizovatelem, který má přístup do základních registrů.
Holubová advokáti s.r.o.

Advokátní kancelář Holubová akvokáti s.r.o. se specializuje na právní služby pro školy a školská zařízení. Poskytuje poradeství ohledně školské legislativy, GDPR a správního práva. Zajišťuje rovněž služby pověřence.
Dotazy z praxe

MŠMT uvádí, že žádost o zápis dítěte do 1. ročníku ZŠ by měl rodič vytisknout, podepsat a zaslat poštou do školy. Je to ale nutné – nestačí žádost poslat e-mailem? Vždyť stejně nevím, zda žádost podepsal zákonný zástupce dítěte, nebo někdo úplně jiný,…

Nestačí. Žádost o zápis dítěte je podáním ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řádu. Aby se jednalo o podání, musí být učiněno písemně, osobně do protokolu nebo elektronicky. Elektronickým podáním se rozumí pouze podání s uznávaným elektronickým podpisem. Pokud by zákonný zástupce dodal žádost pouze naskenovanou či jinak bez originálního podpisu, nesplnil by požadavky na formu žádosti a škola by tak žádost správně vůbec neměla posuzovat. Obdobně k tomu Nejvyšší správní soud v rozsudku 9 As 90/2008 uvedl: „Podání učiněné prostřednictvím veřejné datové sítě – internetu – bez zaručeného elektronického podpisu podle § 37 odst. 4 správního řádu z roku 2004 je úkonem způsobilým vyvolat právní účinky jen za podmínky jeho následného doplnění (do 5 dnů) některou z kvalifikovaných forem podání, tj. písemně, ústně do protokolu nebo elektronicky se zaručeným elektronickým podpisem, aniž by přitom bylo nutné k takovému doplnění podatele vyzývat.“
Při zápisu do 1. tříd ZŠ jsme po rodičích dříve chtěli předložit rodný list dítěte, abychom si ověřili údaje, které rodiče uvádějí v žádosti. Nyní však MŠMT uvedlo, že mají rodiče zasílat přihlášku poštou. Máme po rodičích chtít i úředně ověřenou kopii rodného listu, resp. máme na to vůbec nárok?

Dle našeho názoru škola nemá nárok na předložení rodného listu resp. jeho ověřené kopie. Nevyplývá to ze žádného právního předpisu, proto by ve smyslu čl. 5 GDPR měl být zachován princip minimalizace osobních údajů. Pokud škola pochybuje o správnosti osobních údajů, měla by toto řešit primárně se zřizovatelem, který má přístup do veřejných registrů.

Ještě nemáte vyřešené zápisy do 1. tříd? 

Řešením je modul Zápisy do 1. ročníku. 
Pokud máte o něj zájem, kontaktujte nás co nejdříve na telefonu 371 655 165 nebo na 
e-mailové 
adrese obchod@skolaonline.cz..
Pomůžeme vám vše rychle nastavit a zprovoznit, abyste byli na budoucí prvňáčky připraveni. 
Jsme online a neustále pro vás sledujeme aktuální vývoj situace v souvislosti s COVID-19. V našem zpravodaji pokračujeme i nadále a o všech důležitých rozhodnutích vás budeme včas informovat. 
Potřebujete si prohlédnout nějaký předcházející díl? Není problém.
Na stránkách Školy OnLine jsme pro vás připravili přehled všech dílů našeho Speciálního zpravodaje.  
Bakaláři - logo
Naši odborníci vám ochotně zodpoví jakýkoliv dotaz na Školu OnLine,
nejrozšířenější školní webový informační systém v ČR.
facebook facebook web e-mail