01

Z pohledu středních škol došlo v letošním roce ze strany CERMATU k drobným změnám v evidenci  přijímacího řízení. Hlavní změnou je nový číselník PUP (přiznané uzpůsobení podmínek). Tuto hodnotu škola nastavuje na základě doporučení školského poradenského zařízení vydaného uchazeči speciálně pro přijímací řízení a to na kartě uchazeče, na záložce Zdravotní postižení.

Problematika je podrobněji popsána v uživatelské příručce v kapitole Příjímací řízení - Přijímací zkoušky - Evidence uchazečů

Pozor - pokud jste nastavili hodnotu PUP v přijímacím řízení ještě dle starého číselníku (tedy před 1. 3. 2018) je nutné tuto položku zkontrolovat a přenastavit na hodnotu dle nového číselníku. "Starý" záznam poznáte tak, že v závorce za ním je uvedeno "(neplatná hodnota)". 

Další změnou je možnost (nikoli povinnost) exportovat na CERMAT pro statistické účely známky uchazečů z českého jazyka a matematiky z přihlášky. Podmínkou je nastavení identifikátoru v nastavení přijímacích zkoušek, kde je na detailu u konkrétního údaje nově možnost nastavit, zda se jedná o známku z českého jazyka či matematiky v kolonce "Externí identifikátor (IS CERTIS)"

Nastavení identifikátorů pro export do IS CERTIS je popsáno v uživatelské příručce v kapitole Přijímací řízení - Nastavení přijímacích zkoušek - Definice údajů z přihlášekVstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Obsluha Školy OnLine je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková
Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.

Zobrazit další...