Reference

V době, kdy jsem přebírala školu, fungoval starý systém Bakaláři pouze na jednom počítači, ke kterému měli přístup všichni pedagogičtí pracovníci, což pro zajištění plynulých pracovních povinností bylo nedostačující. Navíc zálohování dat bylo prováděno nepravidelně a v rámci stejného počítače. Riziko nenávratných ztrát dat bylo vysoké, proto jsem se rozhodla změnit a optimálně zmodernizovat systém poslední den přípravného týdne v pátek 31. 8.2018 tak, aby odpovídal současným technickým požadavkům kladeným jednak na bezpečnost zajištění informací, ale také na praktické využití ze strany zaměstnanců. Díky aktivnímu přístupu odborníků společnosti Škola OnLine jsme měli již v neděli 2. 9. 2018 naimportovaná data a škola tak byla připravena s novým webovým systémem, a zároveň s větší jistotou, zahájit nový školní rok 2018/2019.

Mgr. Jitka Pajlíková, ředitelka, Jubilejní ZŠ prezidenta Masaryka a MŠ Trojanovice

…Škola OnLine je pro naše gymnázium naprosto nezbytná součást existence. Využíváme již dvanáctým rokem valné většiny služeb, které tento komplexní systém nabízí. Týká se nejen vedení školní administrativy, zápisu hodnocení, docházky, tisku vysvědčení, ale i přístupu studentů a jejich rodičů, kteří využívají služeb systému každým rokem více a častěji. Jako jednoznačnou výhodu bych viděl to, že systém byl od počátku vyvíjen jako webová aplikace. Hodnotit písemné práce, připravovat se na výuku tak můžeme plnohodnotně i z domova…

Mgr. Jan Řepík, Správce školního IS a ekonomický ředitel, Gymnázium Františka Křižíka a základní škola

…Když jsme se před 5 lety rozhodli nahradit zastaralé Bakaláře modernější Školou OnLine, měli jsme velký strach, zda nepřijdeme o data dosud evidovaná v Bakalářích. Společnost ŠKOLA ONLINE nám však nabídla, že se kompletně postarají o převedení dat z Bakalářů. Přechod na nový systém tak proběhl velmi rychle, bez jakýchkoliv chyb a komplikací. Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi přívětivý. I méně počítačově gramotní uživatelé se s ní bez problémů sžili během několika málo dnů…

David Švarc, správce IT, Základní škola Martina Luthera v Plzni

…Komplexnost systému a možnost využívat jej pro účelné a rychlé vedení veškeré školní administrativy odkudkoliv přes Internet. Nulové pořizovací a nízké provozní náklady. Naprosto výjimečná a příkladná péče konzultantů Školy OnLine o nás jako o zákazníka. Rychlá reakce na požadavky uživatelů i měnící se legislativu. To vše dohromady pak dělá ze Školy OnLine naprosto unikátní školní informační systém, který ke své velké spokojenosti používáme již devátým rokem…

Mgr. Evžen Markalous, správce sítě, Gymnázium Botičská, Praha

…Škola OnLine je výborným pomocníkem každého ředitele školy. Všechny údaje potřebné pro řízení školy, různé výkazy a reporty z něj získáte během několika vteřin. Vše je dostupné z jednoho místa a pod jedním přihlášením. Učitelé působící na naší škole zase nejvíce oceňují možnost zapsat hodnocení do žákovské z pohodlí domova. Škola OnLine je velmi oblíbená i mezi žáky a jejich rodiči. Rozvrh, hodnocení a svoji docházku jich pravidelně sleduje téměř 99 %...

Mgr. František Halada, ředitel, Základní škola v Chotěšově

… Škola OnLine je využívána na naší Soukromé střední uměleckoprůmyslové škole - Zámeček již několik let ku spokojenosti jak pedagogického sboru, vedení školy, rodičů tak i samotných studentů. Mezi hlavní přednosti, které oceňujeme, je její uživatelská dostupnost – v dnešní době internetů a počítačů má možnost prakticky každý kdykoli vstupovat do Školy OnLine. Není snad informace, kterou by zde nenašel. Je velmi smysluplně nastavena pro každého uživatele – jiné informace získá rodič, jiné pedagogové, jiné třídní učitelé a všechny jsou k dispozici vedení školy. Pro vedení školy je pak jednoduché provádět kontrolu docházky, hodnocení a probrané učivo u jednotlivých žáků nebo celých tříd, lehce jsou dostupné osobní informace, kontakty. Velmi praktické je také rozesílání informací rodičům. Neodmyslitelnou předností je také tvorba rozvrhu a suplování. Příjemné je také to, že pokud se přece jen vyskytne nějaký problém či si s něčím nevíme rady, je na lince Školy OnLine vždy příjemný a ochotný pracovník, který se vším pomůže...

Mgr. Karolína Žáková, zástupkyně ředitele, Soukromá střední uměleckoprůmyslová škola - Zámeček


Se Školou OnLine jsme spokojeni z několika důvodů. Tím prvním důvodem je "vše v jednom", čili sjednocení veškeré pravidelné agendy do jednoho systému. Tím druhým je skutečné "online", přístup kdykoliv a odkudkoliv. Třetím důvodem je úspora času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko, ředitel, Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad, okres Jičín


...Předchozí používané řešení evidence povinných údajů bylo od dm Software (dm Evidence, dm Vysvědčení). V podstatě nám až na drobnosti vyhovovalo, ale nenabízelo komplexní řešení. Začali jsme totiž uvažovat nad elektronickými žákovskými knížkami, elektronickými třídnicemi a nad elektronickou komunikací s rodiči. To minulé řešení nenabízelo. Problém jsme trochu cítili se zálohováním dat, které bylo pro nás ne snad komplikované, ale snadno ovlivnitelné lidskou chybou. Také nutnost upgrade softwaru byla obtěžující.

Při zavádění Školy OnLine do provozu se nám „snad naschvál“ rozbil harddisk v počítači s hlavní evidencí v předchozím softwaru, a rázem jsme byli bez plně funkční školní matriky. Pochopitelně jsme data už obnovit nedokázali a lidská chyba zhatila i zálohování. Naštěstí jsme už většinu dat převáděli do Školy OnLine, a tak stačilo jen některá data doplnit a matrika byla opět plně funkční....

Mgr. Radek Vyskočil, ředitel, Základní škola a Mateřská škola Lubná, okres Rakovník


Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci, především učitelům, a to jak v komunikaci s rodiči pomocí zpráv, docházce žáků, tak v zápisech do třídní knihy. Žádné papírování, vše je na jednom místě, chyby se dají opravit, informace doplnit, rychlý přístup i z domu a jistota, že se data neztratí. Práce se Školou OnLine je jednoduchá a srozumitelná jak pro pedagogy, tak pro žáky a rodiče. Dnes vůbec nelituji vzhledem k prvním obavám tohoto rozhodnutí, ba naopak. I kolegyně přiznaly, že přes původní obavy jsou z aplikace nadšené.

Mgr. Milena Tomanová, ředitelka, Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice


V loňském roce jsme začali používat Školu OnLine místo programu Bakaláři. Od změny informačního systému jsme si slibovali zjednodušení administrativy spojené s vedením katalogových listů a hodnocení, tvorbou a tiskem tiskopisů apod. Zároveň jsme hledali takový systém, který by umožňoval vést třídní knihu a další dokumenty elektronicky. Škola on-line splnila zcela naše očekávání. Je to kvalitně vytvořený a propracovaný program, který směřuje přímo k potřebám školy. Jeho obsluha je snadná a intuitivní, což kvitují všichni učitelé bez rozdílu věku.

Jana Chrtková, asistentka, Soukromá střední škola podnikatelská - ALTMAN, s.r.o.


...Z pohledu každodenní správy a zajištění bezpečnosti školního ICT je řešení Škola OnLine výhodné tím, že jsou data uložena a automaticky zálohována mimo školní server. S tím souvisí i to, že v případě výpadku připojení školy k internetu není narušen přístup ke Škole OnLine pro další uživatele.

Po jednoleté zkušenosti s využíváním všech hlavních modulů Školy OnLine určených pro základní školu (např. rozvrh hodin, suplování, třídní kniha, průběžná klasifikace, tisk vysvědčení) také s povděkem sledujeme množství novinek, které byly do systému za poslední rok implementovány. Velkým podílem ke komfortnímu používání Školy OnLine přispívá i jejich odborně erudovaná, ochotná a prakticky nonstop fungující technická podpora...

Mgr. Václav Vávra, zástupce ředitele, Základní škola a mateřská škola MUDr. Emílie Lukášové Ostrava-Hrabůvka, Klegova 29, příspěvková organizace


Informační systém Škola OnLine využívají všichni studenti, vyučující a interní i externí zaměstnanci naší školy. Systém umožňuje ucelenou evidenci studentů, nepřetržitou dostupnost a dálkový přístup k informacím. Spokojeni jsme s evidencí rozvrhů pro denní formu studia, díky systému podchytíme případné duplicity ve výuce a obsazení učeben. V současné době spolupracujeme se Školou OnLine na dalším přizpůsobení systému potřebám vyšší odborné školy. Jako největší klad informačního systému vnímáme jeho uživatelsky příjemné prostředí, které je velmi intuitivní a snadno pochopitelné.

Jiří Winkelhöfer, jednatel, Vyšší odborná škola zdravotnická, managementu a veřejnoprávních studií, s.r.o. Plzeň


Školní informační systém Škola OnLine je uživatelsky velmi příjemný. Je pro školy velkým pomocníkem a to jak pro ředitele, tak pro učitele. Největší výhodou systému je provozování v internetovém prostředí. Pracovníci školy tak mohou s aplikací pracovat i z domova. Práce v systému je velmi jednoduchá a zvládnutelná i pro učitele, kteří nejsou zdatní v oblasti ICT. Ředitel školy má díky Škole OnLine k dispozici z jednoho místa veškeré sestavy, hodnocení žáků a další nástroje. Se Školou OnLine je velmi jednoduchý i přenos dat do školní matriky.

Mgr. Hana Stýblová, ředitelka, Základní škola a mateřská škola Plzeň-Božkov, Vřesinská 17, příspěvková organizace; prezidentka Asociace ředitelů základních škol ČR


Systém Škola OnLine používáme již rok a jsme s ním velice spokojeni. Oceňujeme komplexnost celého systému, funkčnost, ale i ochotný a vřelý přístup systémové podpory.

Při rozhodování o přechodu k systému Škola OnLine pro nás bylo důležité zajistit převod původních dat a zaškolení pracovníků školy. S oběma kroky nám zaměstnanci Školy OnLine vyšli vstříc a napomohli tím opravdu k bezproblémovému přechodu. Během prvního roku naše škola kompletně přešla na elektronické katalogové listy a nyní začínáme spouštět elektronickou žákovskou knížku. Elektronická třídní kniha pak bude následovat.

Dalším školám můžeme systém Škola OnLine jedině doporučit a pokud bychom mohli z vlastní zkušenosti popsat tento systém jednou větou, zněla by zřejmě takto: "Intuitivní systém pro komplexní správu školních dat s lidským přístupem."

Ing. Martin Kocman, Základní škola a mateřská škola Jaroslava Seiferta, Praha 3

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Škola OnLine je výborným pomocníkem každého ředitele školy.

Mgr. František Halada
Základní škola v Chotěšově