GDPR audit

Předmětem GDPR auditu je identifikace osobních údajů, které jsou na školách shromažďovány a stanovení základních bezpečnostních procesů pro jejich ochranu.

Sbíráte data legálně?

V rámci vzdělávacích a výchovných činností shromažďují školy obrovské množství osobních dat. Aby se škola vyhnula porušení legislativy ochrany osobních údajů (GDPR) a tím i obrovským pokutám, je třeba identifikovat, jaká data školy zpracovávají a jaký je právní důvod pro jejich shromažďování.

Jak to probíhá?

rámci auditu budou podrobeny analýze všechny procesy na škole a budou identifikovány veškeré osobní údaje ať už v listinné či elektronické podobě (dokumenty, databáze). Údaje budou roztříděny do kategorií a bude identifikován právní základ jejich zpracování. Rovněž bude provedena analýza stanovení stupně jejich důvěrnosti, integrity a požadované dostupnosti. V neposlední řadě budou ověřeny procesy zpracování dat z pohledu jejich bezpečnosti.

Analýza bezpečnosti

Součástí analýzy GDPR je i posouzení bezpečnostních rizik souvisejících se zpracováním osobních údajů. Škola tak získá:

  • Informace o možných bezpečnostních rizicích vztahující se ke konkrétním datům dané školy
  • Aktuální stav opatření na předcházení rizik
  • Návrh procesů jak rizika eliminovat

Jak provést GDPR audit?

Kontaktujte nás na gdpr@skolaonline.cz a sdělíme Vám více informací.

Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...