29

Od prvních dubnových dnů budou mít střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy, které používají modul Přijímací řízení, možnost snadněji vyhodnocovat výsledky přijímacího řízení. Umožní jim to nová verze Školy OnLine, která přinese podporu pro stanovování kritérií pro účely přijímacího řízení.

Dosud aplikace vyhodnocovala uchazeče pouze na základě prostého součtu všech bodů získaných z přihlášek a ze samotného přijímacího řízení. A pokud uchazeči skončili se stejným počtem bodů, bylo nutné situaci řešit zcela individuálně, přičemž o pořadí rozhodoval dotyčný pracovník školy.

Nyní si můžete nadefinovat jak primární kritérium, což je nejčastěji prostý či upravený součet bodů získaných za předchozí vzdělávání a v přijímacím řízení, tak i kritéria pomocná, která se použijí v případě shodného počtu bodů u dvou či více uchazečů. Díky úpravě modulu pro evidenci přijímacího řízení bude možné do hodnocení uchazečů zahrnout i složitější kritéria (výpočty) – například vynásobit body ze zkoušky z českého jazyka určeným koeficientem, aby měly větší váhu, či třeba odečíst body za sníženou známku z chování. Možnost definice kritérií od dubna naleznete na formuláři Nastavení přijímacích zkoušek.

V případě, že plánujete tisknout výsledky přijímacího řízení dle nastavených kritérií (vzorců) doporučujeme si stáhnout aktuální verzi sestavy s výsledky přijímacího řízení. Najdete ji ve složce  Ostatní evidence - Přijímací řízení, pod názvem Výsledky přijímacího řízení dle zadaných kritérií.

Pokud pro přijímací řízení využíváte pouze prostý součet bodů, není nutné nic podnikat. Součtový vzorec doplníme do přijímacího řízení automaticky, takže můžete využívat přijímací řízení jako doposud bez jakékoliv změny.

Nápovědu pro nastavení kritérií (vzorců) přijímacího řízení včetně modelových příkladů naleznete v uživatelské příručce na tomto odkazu.

 

Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Se Školou OnLine jsme spokojeni, protože došlo k úspoře času, papírů a energie, kterou můžeme věnovat podstatnějším záležitostem.

Mgr. Jaroslav Jirásko
Základní škola K.V.Raise, Lázně Bělohrad

Zobrazit další...