25

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou dle MŠMT probíhat standardně v dubnu, ale bez osobní přítomnosti dětí ve škole.

Na tuto situaci reagujeme úpravou aplikace, kdy elektronická přihláška k zápisům do 1. ročníku od dnešního dne již nenutí školy vypisovat termíny, kdy se mají děti s rodiči/rodiče dostavit do školy.

Změna spočívá především v úpravě formuláře z menu „Přijímací řízení – Zápis do 1. ročníku – Nastavení el. přihlášky“, kde mají školy možnost na záložce „Elektronická registrace“ ovlivnit, jak bude aplikace s termíny pracovat.

  • Volbu Registrace je bez termínu využijete nejčastěji v okamžiku, kdy nechcete, aby za vámi rodiče docházeli. Elektronickou přihlášku využijete jen pro sběr údajů a jejich následné zpracování, tisk rozhodnutí, napočítání výkazu atd.
  • Položka Automaticky přidělen aplikací již pracuje se školou vypsanými termíny. Při registraci je pak rodiči automaticky přidělen nejbližší volný termín. Výhodou pro školu je, že rodiče budou docházet postupně, ale zároveň nebude docházet k „oknům“ mezi jednotlivými návštěvami. Nevýhodou pro rodiče je, že si nemohou sami zvolit termín podle svých časových možností.
  • Hodnota Vybírá zákonný zástupce se od předchozí volby odlišuje v tom, že aplikace rodiči nezvolí konkrétní termín, ale dá mu možnost si termín vybrat s ohledem např. na pracovní povinnosti atd. Nevýhodou ale může být, že mezi jednotlivými návštěvami rodičů může být větší, nepravidelný odstup.

Volby „Automaticky přidělen aplikací“ a „Vybírá zákonný zástupce“ v dnešní koronavirové situaci využijí školy, které se s rodiči (bez dětí) chtějí setkat. Ať již z důvodu převzetí a ověření přihlášky, pomoci s jejím vyplněním nebo třeba ověření údajů dle rodného listu dítěte.

Ať již zvolíte jakoukoliv možnost, reaguje na to samozřejmě i samotná elektronická přihláška. Na základě nastavení dochází i k přizpůsobení textu e-mailu, který aplikace zasílá rodičům za účelem potvrzení přijetí přihlášky. Pro letošní rok byla navíc z textu zprávy odebrána informace, že se mají rodiče dostavit do školy s dětmi. Text odesílaného e-mailu si můžete ověřit na formuláři s nastavením elektronické přihlášky, a to konkrétně na záložce Instrukce k zápisu.

Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Velkým podílem ke komfortnímu používání Školy OnLine přispívá i jejich odborně erudovaná, ochotná a prakticky nonstop fungující technická podpora.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...