22

Vyslyšeli jsme četná přání a požadavky škol a připravili pro Vás novou funkčnost, jejíž cílem je umožnit hlasování prostřednictvím zpráv v aplikaci na formuláři "Odeslat zprávu". Prostřednictvím zprávy s hlasováním je možno si nechat vyžádat a následně i vyjádřit rychlou odpověď na zprávu. V praxi to znamená, že odesílatel zprávy může provést průzkum např. u zákonných zástupců, zda jejich dítě se zúčastní plánovaného lyžařského výcviku, Školy v přírodě, či zda byl seznámen např. se školním řádem. Svým souhlasem či nesouhlasem tak dát rychlou zpětnou vazbu škole k dotazované problematice.

Zprávu s hlasováním zadáváme obdobným způsobem jako běžnou zprávu v aplikaci na formuláři "Odeslat zprávu" v menu Komunikace - Zprávy. Výběr příjemců provedeme standardním způsobem jako u běžné zprávy. Pokud však požadujeme poslat zprávu s hlasováním, označíme kliknutím levého tlačítka myši příznak ve spodní části formuláře "Použít hlasování" viz. obrázek. 


 

 

Po zaškrtnutí příznaku "Použít hlasování" je odesílateli zprávy umožněn výběr možných odpovědí v poli "Použít hlasování", ze kterých bude moci hlasující vybírat. Pokud požadujeme pouze odpověď Ano/Ne, zvolíme tedy první možnost viz. obrázek. 

 

 

 

 

V aplikaci se zobrazí příjemci zpráva s hlasováním na formuláři Přijaté zprávy tak, jako je tomu na obrázku níže. Uživatel zvolí jednu z variant možných odpovědí a zprávu odešle zpět prostřednictvím tlačítka "Odeslat vybranou odpověď". 

 

 

Výsledek hlasování pak odesílatel zprávy s hlasováním může sledovat na detailu  "Odeslané zprávy" viz. obrázek níže. Výsledky hlasování jednotlivců jsou zobrazeny ve sloupci "Hlasování - odpověď". Ve spodní části formuláře pod seznamem hlasujících máme pak k dispozici rychlý přehled se sečtenými hlasy pro jednotlivé odpovědi. 

 

 

 

Věříme, že tato nová funkčnost bude užitečná i pro Vás. 

Publikováno v: Novinky z aplikace


Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Pro volbu školského informačního systému dnes existuje více možností, pro naši školu však byla nejlepší volbou právě Škola OnLine.

Mgr. Václav Vávra

ZŠ MUDr. Emílie Lukášové a Klegova, Ostrava-Hrabůvka

Zobrazit další...