22

S ohledem na současný vývoj onemocnění COVID-19 vydalo Ministerstvo zdravotnictví nové mimořádné opatření č. j. MZDR 14600/2021-25/MIN/KAN, které se dotýká škol. Na základě tohoto nařízení dochází od 3. ledna 2022 ke změnám v hlášení pozitivních osob na onemocnění COVID-19 a způsobu předávání dat o možných kontaktech pozitivních osob. Opatření pak řeší i tzv. ohniskové testování ve školách.

V tomto článku Vás seznámíme s tím, jak vám Škola OnLine může v příštím roce pomoci s přípravou datových výstupů pro hygienické stanice.

Hlášení žáků, kteří byli pozitivně testováni na COVID-19 antigenním testem

Pokud u některého žáka byl v rámci pravidelného preventivního antigenního testování zjištěn výskyt onemocnění, je škola povinna o tomto informovat hygienickou stanici. Tu informuje skrze aplikaci Covid Forms Application, kam přikládá i seznam těchto osob.

Tento seznam je možné z aplikace Škola OnLine získat prostřednictvím formuláře s názvem "Export dat pro hygienickou stanici", který naleznete v menu Výstupy - Export dat.

Jednoduše provedete volbu třídy v poli "Třída", ze které požadujete vybrat žáky pro předání dat a přesunete je vždy do části pro vybrané žáky. Výstup v požadovaném formátu, který je možno následně dále upravit, získáte kliknutím na tlačítko "Exportovat seznam žáků/studentů".

Bližší informace k této funkcionalitě naleznete v uživatelské příručce na tomto odkazu.

Hlášení žáků, kteří měli kontakt s osobou s pozitivním výsledkem PCR testu

Pokud u některého žáka bylo PCR testem potvrzeno onemocnění COVID-19, je škola povinna hygienické stanici předat seznam osob, které byly identifikovány a vyhodnoceny jako epidemiologicky významný kontakt. I v tomto případě škola nahrává seznam ve formátu XLSX do aplikace Covid Forms Application.

Tento seznam je možné z aplikace Škola OnLine získat dvěma způsoby. Nejprve si popíšeme způsob, který využije škola, pracující s rozvrhem a elektronickou třídní knihou. Pro ty je určen výstup "Vyhledání kontaktů žáků/studentů" v menu Rozvrh a suplování - Statistiky a přehledy.

Tento výstup Vám bude nápomocen s generováním kontaktů pro žáky, kteří byli pozitivně testováni PCR testem, a žáků, v jejichž případě mohlo dojít ke kontaktu s pozitivně testovanými. Výstup pracuje s rozvrhem v aplikaci, se založenými školními akcemi a obecnými událostmi. Současně zohledňuje absenci žáků v daných hodinách a pracuje s ochrannou lhůtou 180 dní od posledního pozitivního PCR testu a platným očkováním dle údajů evidovaných na formuláři Evidence testů COVID-19 (v menu Evidence osob - Školní matrika).

Bližší informace k použití tohoto formuláře naleznete na tomto odkazu.

Pokud škola rozvrh a elektronickou třídní knihu nepoužívá, nebo mohlo dojít ke kontaktu např. ve školní družině, je postup následující:

Na formuláři s názvem "Export dat pro hygienickou stanici", který naleznete v menu menu Výstupy - Export dat, provedete výběr třídy s označením těch žáků, kteří přišli do kontaktu s pozitivní osobou potvrzenou PCR pozitivním výsledkem. Ty přesunete do části "Vybraní žáci/studenti" (je možné provádět výběr z více tříd a označené žáky vždy přesunout do části "Vybraní žáci/studenti"). Výstup v požadovaném formátu, jenž je možno následně dále upravit, získáte kliknutím na tlačítko "Exportovat seznam žáků/studentů".

Podklady pro screeningové testování žáků v ohnisku nákazy

Na základě epidemiologického šetření může hygienická stanice rozhodnout i o provedení preventivního screeningového testování dětí nebo žáků a zaměstnanců školy na přítomnost viru SARS-CoV-2 v ohnisku nákazy. I v takovém případě je na základě domluvy s hygieniky škola povinna poskytnout seznam osob do tohoto testování zařazených.

Seznam žáků pro testování v ohnisku nákazy je možné z aplikace Škola OnLine získat rovněž prostřednictvím formuláře s názvem "Export dat pro hygienickou stanici", který naleznete v menu Výstupy - Export dat. 

Další Informace k evidenci testů, očkování na COVID-19 a tiskových výstupů, které jsou dostupné v aplikaci v souvislosti s COVID-19 naleznete na tomto odkazu.Vstup do Školy OnLine
GDPR

Reference

Naše škola je se Školou OnLine velmi spokojena. Po zadání všech potřebných dat nám aplikace velmi dobře slouží a usnadňuje práci...

Mgr. Milena Tomanová

Základní škola a mateřská škola Srch, okres Pardubice

 

Zobrazit další...